Sünnete Uygun Saç Kesimi – Saç Kesimi İle İlgili Hadisler

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem başın bir kısmını tıraş edip bir kısmının (perçem olarak) bırakılmasını yasakladı. (Buhârî, Libâs 72; Müslim, Libâs 72, 113. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 14; Nesâî, Zînet 5, 58; İbni Mâce, Libâs 38) Yine İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  bir gün saçının bır kısmı tıraş edilmiş bir kısmı … Devamını oku…

Kişisel Bakım İle İlgili Hadisler

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah temizdir ancak temiz olan şeyleri kabul eder…” (Müslim, Zekât, 65) *** Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her yedi günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah’ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Müslim, Cum’a, 9; Buhârî, Cum’a, 12) *** … Devamını oku…

Peygamber Efendimizin Temizlik İle İlgili Tavsiyeleri

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “On şey fıtrat gereğidir: Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, apış arasını temizlemek, istinca yapmak..” Râvî “onuncuyu unuttum; ancak onun da mazmaza (ağıza su vermek) olması muhtemeldir” dedi. (Müslim, Tahâret 56. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, … Devamını oku…

Kıyametin Alametlerinden Deccal’in Bazı Özellikleri

Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Bütün peygamberler, ümmetlerini yalancı ve kör Deccâl’in tehlikesine karşı uyarmışlardır. Şunu bilin ki, onun bir gözü kördür; ama sizin azîz ve celîl olan Rabbiniz tek gözlü değildir. Deccâl’in iki gözünün arasına kâfir (ke-fe-re) diye yazılmıştır.” (Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Fiten 101, 102)[1] “…Onun bu gözü, … Devamını oku…

Cehennem İle İlgili Ayet ve Hadisler

CEHENNEM İLE İLGİLİ AYETLER Cehennem ve oradaki hayat, Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde tasvir edilir: Suçlular Cehenneme vardıklarında, Cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar (el-Mürselât 77/32-33), uzaktan gözüktüğünde onun kaynaması ve uğultusu işitilir (el-Furkan 25/12). İnkârcılar için bir zindan olan Cehennem (el- İsrâ 17/8), ateşten örtü ve yataklarıyla (el-A‘râf 7/40-41), Cehennemlikleri her taraftan kuşatan (el-Kehf 18/29), yüzleri … Devamını oku…

Cennet İle İlgili Hadisler

Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebû Saîd! Kim Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak Muhammed’den razı olursa ona cennet vacip olur.” (Müslim, İmâre, 116) Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir … Devamını oku…

Hak Yol İslam Yazacağız (Şiir)

Kör dünyanın göbeğineHak yol İslâm yazacağız.Kuşların göz bebeğineHak yol İslâm yazacağız. Yola, ağaca, pınaraEsen yele, yağan karaYağmur yüklü bulutlaraHak yol İslâm yazacağız. Koç burcuna, yay burcunaBebeklerin avucunaMinarelerin ucunaHak yol İslâm yazacağız. Bucak bucak, köşe köşeKara taşa, kor-ateşeYıldıza, aya, güneşeHak yol İslâm yazacağız. Askerlerin miğferineKağnıların tekerineBuda´nın tunç heykelineHak yol İslâm yazacağız. Her kapının eşiğineHer sofranın kaşığınaBalaların … Devamını oku…

Affet Muhammed’in Aşkına (Şiir)

Ya rab cemalin nurunuGöster Muhammed’in aşkınaMukaddes İslam yolunuBuldur Muhammed’in aşkına Esirgeme rahmetiniNakşet İslam güzellikleriniDoldur içimize sevginiDoldur Muhammed’in aşkına Biz aciz kullarınızBiz suçluyuz günahkarızBoynu bükük garibanızAffet Muhammed’in aşkına İhsanını kerem eyleNuru lütfet gözlerimizeDaldır bizi güllerineDaldır Muhammed’in aşkına Senden başka kapımız yokGünahımız çok çokMiskin Hasanın suçu çokAffet Muhammed’in aşkına Hasan Yarıcı

Yalvaralım Allah’a (Şiir)

Yalvaralım Allah’a,Düşürmesin bir daha!Rabbimizden korkanlar,Kolay girmez günaha. Bülbül gülüne konar,Gülün aşkıyla yanar,Gece gündüz öterek,Durmaz Mevla’yı anar. Helal lokma yiyenler,Mütevazı giyenler,Elbette mahrum kalmaz,Rabbim Allah diyenler. Yüreğimde âhım var,Sayılmaz günahım var,Ümidimi kesmem hiç,Affeden Allah’ım var. Dergâhına varalım!El açıp yalvaralım!Yaramız çok derindir,Sevgisiyle saralım. Düşme nefsin peşine!Yanarsın ateşine!Dini hemen tebliğ et!Yoldaşına, eşine! Hoca, nefsi yeresin!İsteyene veresin!Hakk’a ulaşmak için,Postu yere seresin!

İslam Güzel Ahlaktır (Şiir)

Bütün insanlar duysun,İslâm güzel ahlâktır!Duyunca hemen uysun,İslâm güzel ahlâktır! Harama bakmayalım,Gönüller yıkmayalım,Usanıp bıkmayalım,İslâm güzel ahlâktır! Yazmaktır, okumaktır,Yüreği dokumaktır,Şevk ile şakımaktır,İslâm güzel ahlâktır! Hak hukuku bilmeli,Masumlarla gülmeli.Düşmanlığı silmeli,İslâm güzel ahlâktır! Dertleri bölüşelim,Görüşüp bilişelim,İlimle gelişelim,İslâm güzel ahlâktır! Hakikati bulmaktır,Namazını kılmaktır,Allah’a kul olmaktır,İslâm güzel ahlâktır! Vefaya kucak açmak,Sabırla, arşa uçmak,Yoksula umut saçmak,İslâm güzel ahlâktır! Ezan ile coşalım,Engelleri aşalım,Camilere … Devamını oku…