Kütübü Sitte (Hadis-i Şerif) VAAD

VAAD 5769 – Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bahreyn’in sadaka malı geldimi sana şöyle şöyle (avuç avuç) vereceğim” ded…

Kütübü Sitte (Hadis-i Şerif) VAKIF

VAKIF 5772 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Hz. Ömer radıyallahu anh Hayber’de (ganimetten) bir arazi sahibi oldu. (Bunu tasadduk etmesini emreden bir rüyayı üst üs…

Kütübü Sitte (Hadis-i Şerif) VASİYET

VASİYETE TEŞVİK 5758 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan müslüman kimse…

Kütübü Sitte (Hadis-i Şerif) VEKALET

VEKÂLET 5771 – Hakîm İbnu Hizâm radıyallahu anh’ın anlattığına göre, “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, kendisine bir dinar vererek kurbanlık bir koç almaya gönderdi. Çarşıd…

Kütübü Sitte (Hadis-i Şerif) VERA VE TAKVA

VERA’ VE TAKVA 7256 – Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam’a: “En efdal insan kimdir?” diye sorulmuştu. “Kalbi mahmüm (pak), dil…

Dini Sözlük A Harfi

ABÂDİLE : Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile,…

Dini Sözlük B Harfi

BÂB : 1. Kapı.  Mescîd-i Nebî'nin şimdi beş bâbı vardır. İkisi batı duvarında olup, kıbleye yakın olana Bâb-üs-selâm, kuzey köşesine yakın olana Bâb-ür-rahme adı verilir.…