Zâhid'in Tevekkülü

Zâhidin biri, Peygamber Efendimiz'in, ''Sen rızkını aradığın gibi, rızkın da seni arar'' hadis-i şerifini duydu. Mânasını anlamaya karar verdi. Rızkının…

Fâtıma bint-i Hattab (r.anha)

Peygamberimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Kendisine iman etme bah­tiyarlığına eren sahabilerin sayısı 10’u bulmuştu. Bunlardan biri de Hz. Ömer’in kız kardeşi Fâtıma…

Hz. Ömer'in Adaleti

Ashab'tan Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer (r.a.) halife iken onu makamında ziyarete gelmişti, selâm verip müsait bir yere oturdu. Hz. Ömer kendisiyle hiç meşgul olmu…

Fâtıma bint-i Esed (r.anha)

Fırsat buldukça iyilik etmeyi, imkân oldukça yardımda bulunmayı hangimiz is­temeyiz? Hele muhtaç olan kişi kimsesiz, mazlum ve bakıma muhtaç biriyse ba­zı zamanlar kendi ih…

O (c.c.) İsyan Edene Böyle İyilik Yaparsa

Zünnûn-i Mısrî (rah) anlatıyor: Bir gün Nil nehrinin kenarında yürüyordum. Bir akrep gördüm; haraket halindeydi. İnsanlara zarar vermesinden koktum; elime bir taş alıp on…

Esmâ bint-i Yezîd (r.anha)

Peygamberimizin asrı bir ilim ve irfan asrıydı. Yüce Nebi’nin etrafında saf saf olan sahabiler, o ilim deryasından feyiz alıyorlardı. Bu büyük insanlar, günlük hayatta karş…

Allah Teala’nın Af Ve Mağfireti

Veheb demiştir ki: Bir abid Allah Teala’ya elli sene ibadet etti.  Allah Teala, ona: “Ben seni af ve mağfiret ettim” diye bildirdi.  O da: “Ya Rabbi, benim için neyi mağfir…

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı