Hz. Eyyub Peygamberin Duası ve Faziletleri

Hz. Eyyub Peygamberin Duası ve Faziletleri

Hz. Eyüp Peygamberin duası “Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin” anlamı, fazileti, sırları… Sıkıntı ve musibet zamanlarında şifa için okunacak tavsiye edilen bu dua

Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen Sabır Kahramanı Hazreti Eyyüb Aleyhisselam kıssasında, birçok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın büyük mükâfâtını düşünerek, büyük bir sabırla tahammül göstermiştir.

Daha sonra yaralarından ve hastalığından dolayı kalbine ve diline zarar gelmesi, zikir ve kulluk ibadetlerine mani olması düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki Allah’a kulluk görevi için şöyle dua etmiştir; “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diyerek münacat (dua) etmiştir.

Cenâb-ı Hak o hâlis ve sâfi, başka bir niyet taşımayan, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i âfiyetini ihsan edip merhametiyle duasını kabul etmiştir.

Hz. Eyyub Peygamberin Duası ve Faziletleri
Okunuşu: Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin.

Anlamı: Ya Rabbi zarar bana dokundu, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin, Bana da merhamet eyle yarabbi.

FAZİLETLERİ
  • Günün her vaktinde bu dua okunabileceği gibi, her gece akşam namazı ile yatsı namazı arasında 33 defa okunması tavsiye edilmiştir.
  • Sıkıntılardan kurtulmak ve hastalıklara karşı şifa bulmak için hergün okunması tavsiye edilen Hz. Eyup duasının 500 defa okunması tavsiye edilir.
  • Bu duayı fiziki bir hastalığı olanlar okuyabileceği gibi, Fiziki bir hastalığı olmayanlarda günahlarını bir hastalık sayarak, o günahlardan kurtulmak niyetiyle okuyabilir.
  • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak, Üst üste gelen imtihanlardan selamete çıkmak, sıkıntıların son bulması, Allah'a teslim olarak iyinin de kötünün de ancak O'nun iradesiyle olduğunu kabul ederek herşeyi Allah'tan istemek için okunur.
Daha yeni Daha eski