Hz. Yunus Peygamberin Duası ve Faziletleri

Hz. Yunus Peygamberin Duası ve Faziletleri

Hz. Yunus Peygamber’in duası Kuran-ı Kerim’in 21. suresi olan Enbiya suresinde geçmektedir.

Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerime‘de Allahu Teala şöyle buyurur:

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne). (Enbiya – 87)

Meali: Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!” diyerek yalvardı. (Enbiya – 87)

Hz. Yunus Peygamberin Duası ve Faziletleri

Okunuşu: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

Anlamı: Senden başka İlah yoktur. Sen, Sübhan’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.

Faziletleri
  • Yunus Peygamber’in bu duası fazilet ve bereketi meşhur ve oldukça faydalıdır. Bu duayı devamlı surette okuyanın maddi ve manevi sıkıntı zamanlarında tesiri malum, bilinen ve tecrübe edilmiş bir duadır. Bu ayet-i kerime ile yapılan dua yoktur ki dergahı ilahide kabul olmasın bu ayeti kerime ile yapılan dualar Allah yanında makbul ve muteberdir.
  • Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Yûnus’un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa,  Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)
  • Başımıza herhangi bir dert ve belâ gelince, her derdin devası olarak, sıkıntılı, zor zamanlarımızda, her şeyden ümit kesilmiş bir zaman da Yunus Peygamber gibi sadece Allah’tan dilemek, ihlas ve samimi bir kalp ile bu zikirle meşgul olmak her türlü derde, tasaya, musibete karşı okunan bir duadır. Bu duanın faziletiyle Allah sıkıntıları giderir.
  • Bir kimse her gün sabahleyin 21 defa: “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn derse, her türlü fenalıktan bela ve afetlerden, gam ve kederden her türlü kötülüklerden biiznillah emin ve mahfuz olur, korunur.
  • Okumaya lisanını, dilini alıştıran, bir şey ile meşgul olmadığı zamanlarda, otururken, yolda yürürken, arabada, yatağa yattığı zaman, uykusu gelinceye kadar, hasılı imkan bulduğu zamanlarda sayısız olarak okursa ve her bir işinde hasılı her hususta biiznillah muvaffakiyete mazhar olur. Cenab-Vacibül Vücud Hazretleri o kulunu her teşebbüs ettiği şeylerde hayırlısı ile muvaffak buyurur.
  • Her ne muradın hasıl olması için, her isteğinin kabul olması, dualarının kabul olması için tam bir itikat ve halis bir kalb ve vicdan ile yedi gün arka arkaya (ara vermeden) 2373 defa La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn okuyan kimse Allah’ın izni ile muradına nail olur ve istediğinde muvaffak olur.
  • Haksız yere hapis ve mevkuf olan bir mazlum kimse, kendisine zulüm edilmiş olan bir kimse, ihlaslı bir şekilde, tam bir itikat ve halisane bir vicdan ile yedi gece yatsı namazından sonra 1000 defa “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” okursa Allah’ın izni ile acilen o düşmüş olduğu hapis veya tutukluluktan kurtulur.
Daha yeni Daha eski