Cin Mektubu Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Cin Mektubu Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Cin mektubu nedir?


Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali’ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez.

Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır:
Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi, ses duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resulullah'a gidip, anlattım. Buyurdu ki: (Ya Eba Dücane, Allahü teâlâ, evine hayır ve bereket versin)

Kalem ve kağıt istedi. Hazret-i Ali’ye bir mektup yazdırdı. Bu mektubu alıp katlayarak evime götürdüm ve onu başımın altına koydum. O gece uykumdan çığlık atan bir sesin haykırışıyla uyandım ki o ses ‘Ey Ebu Dücane! Lat ve Uzza’ya yemin olsun ki bu kelimeler bizi yaktı. Arkadaşın Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkı için bu mektubu bizden kaldır. Bir daha senin evine dönmeyeceğiz” diyordu.

O zaman ben: “Efendim Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkı için, ben ona danışmadıkça bu mektubu kaldırmayacağım” dedim. Böylece duyduğum inilti, bağırtı ve ağlama yüzünden o gecem çok uzun geçti.

Sabah olduğunda doğru gidip Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber sabah namazını kıldım ve o gece cinlerden duyduklarımı ve onlara ne dediğimi kendisine bildirdim.

Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Ey Ebu Dücane! O topluluktan mektubu kaldır. Beni Hak Peygamber olarak gönderen Zat’a yemin ederim ki onlar bu azabın acısını kıyamete kadar hissedecektir.” buyurdu. (Beyhaki, Delailü’N-Nübüvve, no: 3044, 8/188)

CİN MEKTUBU ARAPÇA

Cin Mektubu

CİN MEKTUBU OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hâzâ kitabün min muhammedin rasûli rabbil âlemine ila men tarakad darâ minel ummari vez zûvvâri ves salihiyne illa tarikın yatruku bi hayrin ya rahmanû emma bâdü fe inne lenâ ve leküm fil hakkı siaten fe in tekü aşikan mûlian ev faciran muktehimen ev râiyen hakkan mübtilen hâzâ kitaüllahi yentıku aleyna ve aleykum bil hakkı inna künna nestensihu mâ küntüm ta’melune ve rasulüna yektubune mâ küntüm temkurune utraku sahibe kitabi hâzâ veztalika ila abedetil asnami ve ila men yez’umü enne mealâhi ilahen âhara la ilahe illa hüve küllü şey’in hâlikun illa vechehu lehul hukmü ve ileyhi turceune tuğlebune HA-MİN la tünsarun. HA – MİN – AYN – SİN – KAF Teferrega a’daüllehi ve belegat huccetüllahi. Vela havle vela kuvvete illa billahi feseyekfike humullahü ve huves semiul aliym.

CİN MEKTUBU ANLAMI

Alemlerin Rabbi olan Allah’ın Resulü Muhammed’in hayır dışında bir şey için evlere gelen tüm ziyaretçilere, sakinlere ve salihlere fermanıdır. Ya Rahman! Biz ve size geniş haklar tanınmıştır. Eğer sen çok tutkun bir aşık veya izinsiz giren bir tacir ya da hakkı arayan bir kişi yahut iptale çalışan biri isen işte Allah’ın kitabı gerçekten bize ve size karşı hakkı konuşmaktadır.
(Casiye 29’dan) “Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyoruz.”
(Yunus 21’den) “Elçilerimiz yapmakta olduğunuz hileleri yazmaktadır.”
Artık bu fermanın sahibini terk edin ve puta tapanlara, Allah’tan başka ilah olduğunu iddia edenlere gidin.
(Kasas 88) “O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.”
(Mü’min 1) “Mağlup olacaklardır. Ha, Mim”
(Şura 1-2) “Yardım göremeyecekler. Ha, Mim Ayn Sin Kaf”
(Bakara 137’den) “Allah düşmanları dağıldı ve Allah’ın hucceti (hedefine) ulaştı. Güç ve kuvvet ancak Yüce ve Büyük olan Allah iledir. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O ziyade işitendir, hakkıyla bilendir”

FAZİLETLERİ
  • Yukarıdaki rivayetten de anlaşılacağı üzere; cin mektubu gerek evde bulundurmak gerekse de üzerinde taşımak suretiyle kullanılabilir. Ebu Dücane’nin yaptığı gibi yastığın altına da konulabilir.
Daha yeni Daha eski