Şeriat Nedir, Ne Anlama Gelir? Şeriat Nasıl Uygulanır?

Şeriat Nedir, Ne Anlama Gelir? Şeriat Nasıl Uygulanır?

Şeriat sözlükte, “Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku” anlamına gelir.

Şeriat, İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümler bütünü anlamında bir terimdir.

Şeriat, Kur’an ayetlerine, Hazret-i Muhammed’in (s.a.v.) hadislerine ve sünnetlerine, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, ilahi olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütününün uygulanmasıdır.

Şeriat Allah'ın koyduğu, inanılmasını ve yaşanmasını emrettiği i'tikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî kanunların bütünüdür.

Yâni şeriat İslâm'dır. Kur'ân'dan ve hadislerden çıkan hayat nizamıdır. Ezelden gelmiş, ebede gidecektir.

Şeriat Allah Resulü'nün insanlığa getirdiği rahmet, adalet, merhamet, şefkat, huzur ve saadettir.

Dünyayı ve insanı yaratan Rabbü'l-Âlemîn'in her zamanın ihtiyacına cevap verecek genişlik ve zenginlikte değişmez İlahî kanunlarıdır. Şeriat mü'minler için kurtuluş reçetesidir. Onu ilk tatbik eden Allah Resulü, insanlık tarihine misli olmayan bir asr-ı saadet yaşatmıştır.

Daha yeni Daha eski