Hz. Yunus Kimdir? Hayatı, Duası, Balık Kıssası, İlgili Ayetler

Hz. Yunus Kimdir? Hayatı, Duası, Balık, Kıssası, İlgili Ayetler
HZ.YUNUS ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, DUASI, BALIK KISSASI, İLGİLİ AYETLER

Hazreti Yunus, İsrail oğullarından gelen mübarek bir peygamberdir. Annesine nisbetle “Yunus İbni Metta” diye anılır.

Asuriye Devletinin hükümet merkezi olan bugünkü Musul şehrinin karşısında harabesi görünen “Ninova” halkına peygamber gönderilmiştir.

Putlara tapmakta olan Ninova halkı, Hazreti Yunus’un otuz üç sene devam eden öğütlerini dinlemediler. Hazreti Yunus da, Allah tarafından kendisine izin verilmeden Ninova’yı terk etti. Dicle kenarına gitti. Bir gemiye binerek bir tarafa gitmek istedi. Fakat gemi yürümedi.

İçinde bulunanlar: “Aramızda bir suçlu var* demeye ve suçluyu bulmak için kura atmaya başladı, lar. Hazreti Yunus, “O suçlu kul benim. Rabbimden izin almadan kavmimi bıraktım” diyerek kendisini suya attı. Hemen büyük bir balık tarafından yutuldu. Bereket versin ki, hemen tevbe ve istiğfara başlamış oldu. “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin = Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben, böyle yapmakla zalimlerden oldum.” diyerek Allah’ı teşbihe devam etti. Bir süre sonra balık kendisini çıkarıp sahile attı. (Saffat Suresi 139-148)

Yunus aleyhisselâmdan sonra Ninova şehrini korkunç bir kara duman sarmıştı. Oranın halkı hemen Allahü Teala’ya yalvararak tevbe ettiler, yaptıklarına pişman oldular. O duman da üzerlerinden açılıp gitti. Başlarına gelecek belalardan kurtulmuş oldular.

Hazreti Yunus tekrar Ninova’ya gelip bir süre daha kutsal görevine devam etmeye çalıştı. Sonra bu şehri bırakarak yalnızlık köşesine çekildi ve orada vefat etti.

Asur Devleti sonradan yıkılmıştır. Şöyle ki: Medya hükümdarı ile Babil valisi, Ninova şehrini çembere alarak yakıp yıktılar.

Asurilerin son hükümdarı bu duruma çok üzüldü. Ailesi, halkı ile beraber yaktırdığı büyük bir ateşin içine atılarak yanıp gittiler. Bu şekilde sona eren Asuri Devleti’nin yerinde “Medya ve Geldan Devletleri” kuruldu.
Daha yeni Daha eski