Peygamberler Tarihi etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

Kur’an’da adı geçen   peygamberler . İlk Peygamber Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed (S.A.V)’dir. Ancak 25 tanesi Kuran’da yer almaktadır. Kur’an’da adı geçen peygamberler…

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

Peygamber efendimiz, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı…

Hz. İsa (a.s.)

İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup Hub´um b.Süleyma…

Hz. Zekerriya (a.s.) ve Hz. Yahya (a.s.)

Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki Zekeriyyâ b.Berahyâ[1] Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara[2], Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Y…

Hz. Zulkarneyn (a.s.)

Zulkarneyn Aleyhisselâmın İsmi, Soyu Ve Peygamber Olup Olmadığı? Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler…

Hz. Uzeyr (a.s.)

Uzeyr[1] b.Cerve[2] Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.[3]

Hz. Danyal (a.s.)

Danyal Aleyhısselamın Soyu Danyal b.Hızkıl´ül ´asgar[1], Peygamber oğullarından[2], Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. [3]

Hz. İrmiya (a.s.)

İrmiya Aleyhisselâmın Soyu İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm´ın soyundan gelen[1] Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı[2].

Hz. Şaya (a.s.)

Şâ´yâ b.Emus[1] veya Emsıya´dır. [2]

Hz. Lokman (a.s.)

Lukman Aleyhisselâmın Soyu, Yurdu ve Mesleği Lukman b.Sâran[1] veya Anka[2] veya Bâran[3], b.Mürîd, b.Savun[4] veya Sedun[5] Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrin…

Hz. Süleyman (a.s.)

Süleyman Aleyhisselamın Soyu Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Ye-hûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.[1]

Hz. Davud (a.s.)

Dâvûd Aleyhısselamın Soyu Dâvûd b.İşâ[1] Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır. [2]

Hz. Şemuyel (a.s.)

Şemûyel Aleyhisselâmın Soyu Şemûyel b.Bali[1], b.Alkama[2], b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf´dır. [3] Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından[4]ve Hârûn Aleyhisselâmın zür…

Hz. Yunus (a.s.)

Yûnus Aleyhisselâmın Soyu, Adı Ve Yurdu Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı.[1] Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi id…

Hz. Elyesa (a.s.)

Elyesa´ Aleyhısselamın Soyu Elyesa´ b.Ahtub[1], b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm´dır[2]. Elyesa´ Aleyhisselâm´ın, İlyas Aley…

Hz. İlyas (a.s.)

İlyas Aleyhisselâmın Soyu İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)´dır.[1] İlyas Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili İlyas Aleyhisselâm: uzun boylu, zayıf b…

Hz. Hızkıl (a.s.)

Hızkıl Aleyhisselâmın Soyu Ve Künyesi Hızkıl[1] b. Bûzi[2], Bûri[3] veya Nûridir[4] Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh´dan…

Hz. Kalib (a.s.)

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu Kâlib b. Yüfena[1], b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2], b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4]

Hz. Yuşa (a.s.)

Yûşa´ B. Nûn Aleyhisselâmın Soyu Yûşa´ b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub[1], b. İshak, b. İbrahim Aleyhisse-lâm´dir. [2]

Hz. Hızır (a.s.)

Hızır Aleyhisselamın Soyu, İsmi Ve Bazı Faziletleri Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkân, b.Falığ, b.Âbir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sâm b.Nu…

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı