Hz. Zülkifl Kimdir? Hayatı, İlgili Ayetler

Hz. Zülkifl Kimdir? Hayatı, İlgili Ayetler
HZ.ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, İLGİLİ AYETLER

Hazreti Zülkifl, muhterem bir peygamberdir. Elyasa hazretlerine halife olduktan sonra peygamberliğe kavuşmuştur. Kur’ân-ı kerîmin Enbiyâ sûresi 85-86. âyet-i kerîmelerinde, Sâd sûresi 48. âyetinde Zülkifl aleyhisselamla ilgili haberler verilmektedir.

Peygamberlerin her biri kendilerine verilen bu ilahi vazifeleri gerçek bir ciddiyet ile yapmışlar, karşılaştıkları her türlü zorluklarla da metanetle sabr ve sebat göstermişlerdir.

Zülkifl aleyhisselam da büyük bir ibadet zevkine sahip biri idi. Allah’tan büyük bir feyz ve nasibe sahip olduğundan kendisine Zülkifl ismi verilmiştir. Kifl, “haz, nasip” demektir.

Zira o, bütün gün oruç tutmayı, bütün gece uyumayıp ibadet etmeyi ve insanlar arasında hiç öfkeye kapılmadan adaletle hükmetmeyi, tevekkül ile adet edinmişti.

Bazılarına göre Hazreti Zülkifl, peygamber değil sadece bir velidir.

Hazreti Zülkifl, kavmini tevhid dinine çağırmış, kendilerine birçok etkili öğütler vermiştir.

İlahi vahiy ve işaret ile Suriye’ye gelmişler ve Şam’da uzun seneler yaşamışlardır. Şam ve civarında yaşayan insanları tevhid dinine ve Allah yoluna davet etmiştir. Bu beldede Allah, rızık yollarını kendisine açmış, ona çok büyük bir servet ve evlatlar ihsan etmiştir. Şam ahalisi de Hz. Zülkifl’e iman etmişlerdir.

Halkının öğüt ve nasihatlerine teslim olmaları Hz. Zülkifl’in şanını ve onurunu artırmış ve kavmi için gerçek manası ile bir hakim konumunda bulunmuştur.

Hazreti Zülkifl’in ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Bitlis şehri yakınında gömülü bulunduğu rivayet edilir. Şam ve başka yerlerde makamı vardır.
Daha yeni Daha eski