Arap Yarımadası Yeşillenmedikçe, Kıyamet Kopmaz, Anlamında Bir Hadis Var mıdır?

Arap Yarımadası Yeşillenmedikçe, Kıyamet Kopmaz, Anlamında Bir Hadis Var mıdır?

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı / Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz.” (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau’z-Zevaid, 7/331)

Bu hadis kıyamete doğru çöl hayatı yaşayan arapların zenginliğine ve çölü imar edeceklerine işaret etmektedir.

Günümüzde bunu yakinen yaşamamız peygamberimizin gayba dair bir mucizesi olarak değerlendirmek mümkündür. 

Daha yeni Daha eski