Çift Cinsiyetli İle Nikah Nasıl Olur?

Çifte cinsiyetli insan demek, her iki cinsin bütün organları kendisinde mevcut olan insan demektir; böyle bir insan var ise -ki, yok biliyoruz- onunla nikâh yapılmaz.

Organlar ve işleyiş bakımından biri diğerine galip ise galip olan onun tek cinsiyeti sayılır. İki cinsiyetten biri o cinsiyete göre iş görecek durumda değilse onunla yine evlenilmez.

Sayın Hilal Duman, konu ile ilgili makalesinde şu bilgiyi veriyor:

Fakihlerin bu konudaki görüşleri şöyledir: Hanefilere göre; bir hünsâ, büluğa ermeden önce babası tarafından bir erkekle veya bir kadınla evlendirilirse, nikâhları mevkuftur. Büluğa erene kadar beklenir. Böyle bir evlilik durumunda birisi ölürse diğeri ona varis olamaz. Hünsâ büluğa erince kadın veya erkek olduğu ortaya çıkarsa, ona göre nikâh geçerli olur. Şöyle ki;

Hünsâ, kız kabul edilip erkekle evlendirilmişse, baliğ olunca kız olduğu açığa çıkarsa, yapılan nikâh geçerli olur. Erkek olduğu ortaya çıkarsa nikâh geçersiz sayılır.

Eğer iki hünsâ-i müşkil biri erkek, biri kız diye evlendirilirse, ikisinin de durumu belli oluncaya kadar beklenir. Durumları belli olur da ikisi de kadın veya ikisi de erkek olursa nikâhları bâtıl olur. Biri erkek, biri kadın olursa nikâhları geçerli olur. Durumları belli olmazsa yani müşkil olarak kalırlarsa yine nikâhları bâtıl olur.

Hünsâ şahıslar birbirilerini tanımazlar ve ikisini de babaları evlendirirse nikâhları geçerlidir. Onlardan birisinin babası, onun erkek olduğunu, diğerinin babası da kız olduğunu söylemiştir. Aksi bilinmedikçe bunların sözleri şeran makbuldür.

Maliki ve Şafilerin bir görüşüne göre; hünsâ hakkında iki yönden de nikâh yasaktır. Yani hünsâ, bir kadın gibi bir erkekle nikâhlanamayacağı gibi, bir erkek gibi bir kadını da nikâhlayamaz.

Hanbeliler, nikâh konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hirâki’ye göre; hünsânın kendi sözüne başvurulur. Eğer o, erkek olduğunu ve kadınlara meylettiğini söylerse, kadınlarla evlenebilir. Kadın olduğunu ve erkeklere meylettiğini söylerse, erkeklerle evlenebilir.

Günümüzde hünsâ birisi evlenmek istediğinde, evlenmeden önce mümkünse tıp, karine ve ikrar kriterlerine ve o ana kadar yetiştirildiği cinsiyete göre durumu tespit edildikten sonra evlenebileceğine kanaat getirildikten sonra evlenebilmelidir.

Daha yeni Daha eski