Cennetin Katmanları Nelerdir?

Cennetin Katmanları Nelerdir?

Sonsuz ahiret yurdumuz olan cennetin katmanları hakkında yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de de buyuruldfuğu üzere 8 farklı katmanı bulunmaktadır. İmanlı olarak ahirete intikal eden müslümanların içerisinde edebi olarak kalacağı sonsuz saadet yurdu cennet hakkında peygamber efendimiz tarafından ashabına bilgi aktarılmıştır.

Cennetin 8 Katmanı İse Şunlardır;

1- Cennet

Diğer bir ismi ile ebedi mutluluk yurdu olan cennetin katmanları sonsuz saadet yurdunun ilk katmanıdır.

2- Cennetü’n Naim

Bu katman ise, sonsuz mutluluk yurdu cennetin ikinci katmanıdır. Ayrıca refah ve huzur anlamına da gelmektedir.

3- Adn Cenneti

Sonsuz ebedi yurdun üçünkü katmanıdır.

4- Firdevs Cenneti

İçerisinde üzüm bağlarının bulunduğu anlamına gelmekte ve cennet yurdunun dördüncü katmanıdır.

5- Hüsna

Cennet yurdunun beşinci katmanıdır.

6- Darüs’s Selam

Sonsuz ebedi yurdun altıncı katmanıdır.

7- Darü’l Mukame

Sonsuz saadet yurdu cennetin yedinci katmanıdır.

8- Cennet-ül Meva

Sonsuz cennet mutluluk yurdu olan cennetin sekizinci ve son katmanıdır.

Cennetin 8 Kapısı İse Şunlardır;

Müminlerin sonsuz kurtuluş yurdu olan cennetin katmanları 8 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Sonsuz mutluluk yurdu cennette bulunan 8 kapı ise şunlardır;

1- Salat-u Namaz Kapısı

Bu kapıdan ancak dünya hayatında Peygamber efendimize bolca salavat getiren ve Yüce Rabbimiz tarafından emredildiği üzere 5 vakit farz namazlarını dosdoğru kılan müminler Allah’ın izni ve keremi ile giriş yapacaktır.

2- Cihat Kapısı

Cennet yurdunun ikinci kapısı olan Cihap Kapısından ancak dünya hayatında islam dini uğruna cihat etmiş olan mümin kimseler giriş yapacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken detay ise, Cihad Kapısından yalnızca islam dini uğruna örneğin kafirler ile harp edenler değil, Yüce Rabbimizin emirleri doğrultusunda bir yaşam tarzına sahip olan ve haramlardan kaçınan müminlerin bu cennet kapısından sonsuz sevinç yurdu olan cennete giriş yapacağı bildirilmektedir.

3- Reyyan Kapısı


Sonsuz mutluluk yurdu olan cennetin üçüncü kapısı olan Reyyan Kapısından ise, ibadet ehli olan müslümanlar giriş yapacaktır.

4- Sadaka Ve Zekat Kapısı

Sonsuz mutluluk yurdu cennetin katmanları dördüncü kapısı olan Sadaka Ve Zekat Kapısından, ancak dünya hayatında sadaka ve zekatlarını vermiş olan müslümanlar giriş yapacaktır.

5- Hac Kapısı

Sonsuz mutluluk yurdu olan cennetin beşinci kapısı olan Hac Kapısından ise, dünyadayken durumu elverdiği müddetçe hac vazifesini hakkı ile eda eden mümin kimseler giriş yapacaktır.

6- Eymen-Tevekkül Kapısı

Sonsuz mutluluk yurdu olan cennetin katmanları cennetin altıncı kapısı olan Eymen-Tevekkül Kapısından ise, dünya hayatında daima tevekkül içerisinde islam dairesi üzere hayat süren mümin kimseler giriş yapacaktır.

7- Zikir-İlim Kapısı

Sonsuz cennet yurdunun yedinci kapısı olan Zikir İlim Kapısından ise, dünyadayken Yüce Allah’ı bolca zikreden ve islam üzere ilim sahibi olup, insanların hidayeti için gayret eden müslüman kimseler giriş yapacaktır.

8- Avf Kapısı

Sonsuz cennetin katmanları cennet yurdunun sekizinci ve sonuncu kapısı olan Afv Kapısından ise, dünya hayatında yalnızca Yüce Allah’ın rızasını ve affetmesini gözeterek, insanları affeden ve kusurlarını gizleyen müslüman kimseler giriş yapacaktır.

Görüldüğü üzere cennetin katmanları gibi ayrıca 8 adet kapısı bulunmaktadır. Bu bakımdan müslüman bir kimse geçici ve değersiz dünya hayatında daima Yüce Allah ile birlikte olmaya gayret etmeli, Yüce Allah’ın emirleri doğrultusunda bir yaşam tarzına sahip olmalı ve işlemiş olduğu tüm günah ve kusurlarından samimi bir şekilde tövbe-i istiğfarda bulunmalıdır. Bu sayede Yüce Rabbimizin rızasına nail olarak, sonsuz cennet hayatına kavuşmasına Allah’ın izni ve keremi ile vesile olacaktır.
Daha yeni Daha eski