Cehennemin Katmanları Nelerdir?

Cehennemin Katmanları Nelerdir?

Peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere cehennem tek bir tabakadan oluşmayıp kendi içerisinde birçok farklı türden ve özellikten şiddetli tabakalardan oluşmaktadır. Ayrıca birçok sahih hadis kaynaklarından da belirtildiği üzere azap yurdu olan cehennemde azap şiddetlerine göre farklı katmanların bulunduğu haber verilmekte olup cehennemin katmanları 7 adetten meydana geldiği bilgisi sunulmaktadır.

Cehennemin 7 Katmanları İse Şunlardır;

1- Cehennem

Ahiretteki sonsuz azap yurdunun ilk katmanı olan cehennemin katmanları hakkında birçok sahih hadis kaynaklarında bilgiler sunulmaktadır. Yüce kitabımız Kuran’da da birçok surelerde ismi geçen cehennemin, sonsuz azap yurdununun en hafif katmanı olduğu bilgisi bulunmaktadır. Büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere günahkar müslümanların azap göreceği bu kısmın azap yurdunun en hafif katmanı olduğu belirtilmektedir.

2- Sakar

Sonsuz azap yurdunun ikinci katmanı olan Sakar kısmında ise, Yahudilerin sonsuz olarak azap göreceği hadis kaynaklarında belirtilmektedir.

3- Sair

Sonsuz azap yurdunun üçüncü katmanı olan bu bölümde ise, Hıristiyanların azap göreceği hadis kaynaklarında belirtilmektedir.

4- Caim

Bu bölümde ise, şeytanların ve cinlerin sonsuza dek azap göreceği hadis kaynaklarında belirtilmektedir.

5- Hutame

Kafirlerin sonsuza kadar azap göreceği kısımdır. Bu katmanın ayrıca özelliklerinden biri de dünyada zina yapanların cezalandırılacağı Gayya Kuyusu’nun bu katmanda yer almasıdır.

6- Leza

Sonsuz azap yurdunun altıncı katmanı olan Leza azap yurdunda ise, putperestlerin ve büyücülerin sonsuza kadar azap göreceği hadis kaynaklarında belirtilmektedir.

7- Haviye

Cehennemin yedinci, sonuncu ve en şiddetli katmanı olan Haviye’de ise, münafıklar ve fasık kimseler sonsuza kadar azaba uğratılacaktır.

Cehennem Şuanda Mevcut Mudur?

Birçok büyük islam ulemaları tarafından belirtildiği üzere sonsuz azap yurdu olan cehennemin katmanları şuanda mevcut olduğu yönündedir. Ancak bazı islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere cennet ve cehennemin şuanda mevcut olmadığı, ancak kıyametin kopmasından sonra insanların cennet ve cehennem ile buluşacağı belirtilmektedir.

Günahkar Müslümanlar Cehennemde Sonsuza Kadar Mı Azap Görecektir?

Sahih hadislerde de belirtildiği üzere cehennemin katmanları kalbinde zerre kadar imanı bulunanların cehennem yurdunda sonsuza kadar azap görmeyeceği ve Yüce Allah’ın lütfu ile günahları ölçüsünde cehennemde azap gördükten sonra cennet yurduna gideceği belirtilmektedir.

Buna göre, günahkar müslümanların ahirette Yüce Allah’ın affına nail olamaması durumunda sonsuz azap yurdundan en hafif katmanı olan cehennemde günahları kadar azap gördükten sonra cennete gideceği söz konusudur. Ancak günahkar müslümanların cehennemde ne kadarlık süreç ile azap göreceği ise, Yüce Rabbimizden başkasının bilmesi söz konusu olmamaktadır.

Kafirlerin Azap Yurdundan Çıkması Söz Konusu Mudur?

Dünyada iken Yüce Allah’a ve peygamberine iman etmediklerinden dolayı kafirlerin, münafıkların, putperestlerin ve fasıkların ahiret hayatında sonsuz azap yurdundan tekrar kurtulması söz konusu değildir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de de buyurulduğu üzere, kafirlerin sonsuz azap yurdunda kalıcı olarak cehennemin katmanları azap göreceği ve o gün onlara ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulunamayacağı açıkça belirtilmektedir.

Buna göre, büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere bu dünya kafirler, münafıklar ve fasıklar için cennet, müminler için de zindandır. Buradan anlaşılacağı üzere Allah’a ve resulüne iman etmeyenlerin yalnızca bu dünyada rahat edeceği ve ahiret hayatında onları çok şiddetli ve sonu olmayan azapların bekleyeceği bilgisi verilmektedir.
Daha yeni Daha eski