Meleklerin Girmediği Yerler ve Evler Nerelerdir?

Meleklerin Girmediği Yerler ve Evler Nerelerdir?

1- Sıla-i rahmi terkeden, akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi. (Tevbe:71, Buhari)

2- Anne ve babaya itaat etmeyenin evi. (Nisa:36, Lokman:14)

3- Yetim malı yiyenin evi. (Nisa:10, Buhari ve Müslim)

4- İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev. (Bakara: 275-276, Buhari)

5- İçinde köpek bulunan ev. (Buhari ve Müslim, İbni Mace)

6- Allah'ın zikredilmediği meclisler, Peygamber'e (s.a.v.) salat ve selam getirilmeyen meclisler, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler. (Buhari, Müslim ve İ.Ahmed)

7- İçinde sahabeye, ölülere, dehre, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. ( Ebu Davud, İ.Ahmed, Buhari ve Müslim)

8- İçinde suret, resim ve heykel bulunan evler. (Enbiya:52, Saffat:95-96, Buhari)

9- Allah'ı zikir dışında teğanni yapılan, eğlence ve müzik aletleri bulunan ev.(İ.Ahmed)

10- İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)

11- İçinde bağıra çağıra, üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev. (Müslim)

12- İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberani)

13- İçinde Allah'a ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev.(Nisa:48)

14- İçinde tavla oynanan ev. (Munafıkun:9, Müslım ve Ebu Davud)

15- Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev, yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıkları ev. (Tirmizi, Müslim ve Taberani)

16- Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin: İçki içen, Allah'ın emirlerine karşı gelen, kocasını isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terkeden kişilerin bulunduğu ev. (Taberani, İbni Mace)

17- İçinde kötü kokular bulunan ev . Örneğin: Soğan, sarmısak, pırasa ve benzeri bitkiler, sigara, nargile, bir kab içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi... (Müslim ve Tirmizi)

18- Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi. (Ebu Davud, el-Bezzar, Taberani)

19- Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev. (Ebu Davud)

20- İsrafçı ve savurgan ev. (Nesei, Müslim)

21- Ev sahibi ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev. (Nesei, İ.Ahmed)

22- İçinde zina yapılan ev. (Buhari ve Müslim, Nesei)

23- İçinde büyük günah işlenen ev, büyük günah işleyen ev sahipleri.

Rabbim cümlemizi şuurlu, İslam'ı yaşayan güzel örnek olan Müslümanlardan eylesin.
Daha yeni Daha eski