Elif Lam Mim Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Elif Lam Mim Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

"Elif. Lâm. Mîm." Bakara suresinin ilk ayetidir. Fatiha suresi ardından gelen ilk ayette yine budur. Elif. Lâm. Mîm. Allah ve Resûlü arasında husûsî şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Resûlü bilir.

Elif Lam Mim Ne Demek?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi yani Bakara Suresi'nin 1-5. ayetlerinde bulunan ve halk arasında Elif Lam Mim duası olarak ayetlerin faziletleri oldukça fazladır. Fakat her şeyden önce ne anlama geldiğine bakalım. Tefsir ilminde "hurûf-i mukattaa" olarak bilinmektedir ve "ayrı ayrı okunan harfler"dir.

Kur'an'da 29 sure bu harflerle başlamaktadır. Bazı surelerin başında müsahil bir ayetken, bazılarında ise ayetin son bölümünde bulunmaktadır. Bu harfler müteşâbih ayetlerindendir. Müteşâbih, birden fazla anlam ifade ettiği için hangisinin kastedildiği okuyan tarafından genellikle tam anlaşılmayan ayetlere denilmektedir.

Elif Lam Mim harflerinin mahiyeti ve hangi anlama geldikleri konusunda birçok görüş vardır. Aralarında tercih edilen görüşler ise şu şekildedir:

Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna inanmayanlara meydan okumak amacıyla bazı surelerin başına getirilmiş ve şu anlam kastedilmiştir:

“Kur’an-ı Kerîm, şu gördüğünüz ve işittiğiniz harflerden oluşan kelime ve cümlelerden meydana gelmektedir. Siz bu harfleri biliyorsunuz. O halde gücünüz yetiyorsa haydi siz de bu harfleri kullanarak Kur’an’a benzer bir kitap ortaya koyun!”

Elif Lam Mim Duası Okunuşu

Elif Lam Mim Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Elif Lam Mim Duası Anlamı

1. (Elif, Lâm, Mîm.)
2. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
3. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.
4. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
5. Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

Elif Lam Mim Duası Faziletleri

Rahatlama, pak zihniyet, eli açık yönetici, sağlık, memuriyette mertebeye, parasal sıkıntılardan kurtulup iyi konuma yükselmeye, bolca berekete, eşiyle hoş sohbete, taleplerinin yerine gelmesine, gönül ilişkisinin iyi olmasına ve güzel hayata yorulmaktadır.

Elif Lam Mim fazileti dostlarla muhabbete, hoş bir birlikteliğe, dünyalığa istikbal fazlalığına, huzurlu yarınlara, hayırlı işler ile uğraşa, feraha ermeye, üne kavuşmaya, sıhhat bulmaya, getirili girişimlere ve tez vakitte iyi haber duymaya yorulmaktadır.

Konuya farklı bir açıdan bakan âlimler de şu şekilde demektir: Yaşanılan sıkıntılar aşıp özlem duyulan yüksek mertebeye, zorluk ardından düşlenen zafere, kazanılan temiz kazanca, cefa ardından beklenen mülke kavuşmayı delalet etmektedir.
Daha yeni Daha eski