41 Yasin-i Şerif Okumak ve Fazileti

41 Yasin-i Şerif Okumak ve Fazileti

Yâsin sûresi
, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

"Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).


Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin’i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur’ân’ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

41 Yasin-i Şerif Okumak

"Her gece Yâsin-i Şerîf-i okuyan mü'min mağfiret olunur." (Beyhakî, Şuab, II, 480)

"Yasin sûresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin -kul hakları hariç- geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz." (Suyuti, Cami'ussağir, 6/200, no.8937)

"Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir."(Darimi, Fedaiü'l-Kur'an, 21;)

"Kim gündüzün başlangıcında Yasin sûresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir." (Darimi, Fedailü'l-Kur'an, 21, no.3421)

(Rivayet edildi ki: Yasin sûresi bir ihtiyacın giderilmesi için 7, 21 veya 41 defa okunduğunda tesirini şüphesiz gösterir.)

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim onu gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına karşı ona kâfi gelir. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir."(Ebu Davud, Fedaiü'l Kur'an,3)

"Kim sabaha ulaştığında Yasin'i okursa, ona akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir." (Darimi, Fedailü'l-Kur'an 21/ no.3422)

"Ölüleriniz için Yasin-i Şerif'i okuyun."(Ebu Davud, Cenaiz, 3)

"Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz."(Ebu Davud, Cenaiz, 20)

"Kim cuma günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin okursa günahları bağışlanır."(Suyuti, Cami'ussağir, 6/141, no:8717)

"Ya Ali! Yasin sûresini oku. Zira Yasin sûresinde on bereket vardır:

1- Aç kalan kimse okursa doyar. (Yani Allah, açlıktan kurtaracak sebepler yaratır.)

2- Çıplak (elbise alamayacak kadar fakir olan) okursa, giydirilme sebebine kavuşur.

3- Bekar okursa, evlenir.

4- Korku içinde olan okursa, korktuğundan emin olur.

5- Sıkıntılı kimse okursa ferahlar.

6- Yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.

7- Bir şeyi kaybolan okursa, onu bulur.

8- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler.

9- Susayan okursa, suya kavuşur.

10- Hastaya okunursa, şifa bulur. (Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4)

Elbette Peygamberimizin beyan ettikleri, mutlak gerçeklerdir. Ancak bu ve benzeri ayet ve duaların tesirini elde etmek şüphesiz inanmayı gerektirir.

Hz. Mevlâna'ya bir adamın tavsiye edilen duayı okuyup da tesirini göremediğini şikâyet etmeye geldiğinde, ona verdiği cevap ne demek istediğimizi anlatmaya yeterlidir: "Okuduğunda bir eksik yok ama okuyan ağızdır duanın kabulünde önemli olan."

Duanın kabulünde esas olan: Dua eden ile dua edilen arasında samimi bir bağın kurulması ve şüphesiz imanın gerekliliğidir.

Daha yeni Daha eski