Esmaül Hüsna Zikirleri

Esmaül Hüsna Zikirleri

Esas olarak zikre başlamadan önce abdest alınır, Destur Bismillah denilir ve Niyet edilir. Boyun bir tarafa kırılarak; dünya kelamından uzak, dünyayi unutarak, ismin hem dil, hemde kalb ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi âlemlerin sultanı olmak için YA HU YA ALLAH ismi azamı zikredilir. Bu zikir Allah dostlarinin, veli kullarının zikridir. HU ismi şerifi disinda Allah isminin önüne hiç bir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus âlemlerin kapiları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır.

Tabi ki zikretmenin yeri zamanı yoktur. Örneğin vakti girmeden, abdest almadan namaz kılamazsınız. Gereken şartları taşımadan hacca gidemez, zekât veremezsiniz, gecenin bir vakti kendisine iyilik yapabileceğiniz bir kişi bulamayabilirsiniz. Ancak her an, her yerde ve namaz abdestli veya değil her şart altında ALLAH'i zikredebilirsiniz, Tabi ki haram sayılan herhangi bir şeyin bulunmadığı bir yerde.

“Yâ" kelimesi ise bildiğin gibi, Arapça'dan Türkçe'ye "EY" diye çevrilen bir hitap ve seslenme kelimesidir, Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder. 

Esma Her okunuşu ardından Celle Celalülhu ( Yüce ve Aziz ) olsun denir. " Ya Allah Celle Celalühü" şeklinde. (Allah C.C.)

Bir hacet için bir esma zikrediliyorsa belirlenen sayıda zikredilir ve hacet ne ise o dilenir. Beddua edilmez, kendiniz için hoş görmediğiniz her hangi bir şey için " Esma" okunmaz. 

Peki, zikretmenin bu büyük faziletlerini öğrenen bir kişi ne yapmalıdır? Şeytanın tuzağına düşüp de çok az bir zikirle gün geçirmemek için, o kişinin günlük ve asgari sabit bir tesbihi olmalıdır. Peygamberimizin (s.a.v.) Evliyalar Sultanı Hz. Ali Efendimize her gün çekmesi için tarif ettiği şu essiz tesbihi çekebilirsiniz.

-33 defa "Estağfirullah-Elhamdülillah”Sonunda, El Azim,el Kerim ellezi Lailahe illa Hu,el Hayyel Kayyume ve etübü ileyh.

-33 defa "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed "Sonunda Vesahbihi vesellim tesliymen kesiyran kesiyra.- Manası: Allahım! (Peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle,selam eyle.

-33 defa "Lâ Ilaheillallah" Sonunda Muhammedün Resulullah.

-100 defa "Allah" Sonunda Celle Celalühü.

-33 defa "İhlas suresi" Her okuyuşta besmele çekilir. 

Bu tesbihin başında ve sonunda "Bir Fatiha ve üç İhlas" suresi okuyarak Peygamberimize (s.a.v.), tüm Peygamberlere, tüm şehitlere, yaşayan ve ahirete göçmüş tüm Evliyalara, yaşayan ve ahirete göçmüş tüm sevdiklerimize ve tüm Müslümanlara hediye etmeye niyet edersek Allah’ın izniyle binlerce Fatiha ve İhlas yollamış oluruz. Sonra Allah’u Zülcelale içimizden geldiği gibi dua eder isteğimizi iletiriz.

Kişi, manevi olarak belli bir seviyeye ulaşmadan bu 99 Güzel isimden bir veya birkaçını tesbih edinerek çok aşırı sayıda her gün çekmemelidir (örnegin 3000-4000 ve daha fazlası). Bu isimlerin etkileri öylesine büyüktür ki, kişinin bunları kaldırması mümkün olmaya bilir. "Mutlaka kişi mürşidine danışarak onun tavsiyesine göre yapmalıdır. Nasıl ki bir doktor hastalığın durumuna göre şu kadar ilaç alacaksın, aç karnına şunu tok karnına bunu vs. gibi. (İnsan Maneviyatında Aşırı yükseliş ve sonrasında tesbihi bırakmayla ani inişler görülebilir demişlerdir) Öyleyse İslam alimleri dediği gibi ibadet de aşırıya kaçmadan sürekli yapmaya çalışmalıyız.

Allah'ın İsimlerini Zikretmek Hayatı Kolaylaştırıyor
 
Allah'u Zülcelal'in 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Akademisyenler ve doktorlar bu konuda hemfikir. Mesela sabırsız biri 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki, hangi ismi, günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte cevabı... 

Merhametsizlere 'Er Rahim', 'Er Rahman', aşırı sinirlilere 'El Halim', sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedud', nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'... Esmaül Hüsna yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.

Zira Kur'an'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta. Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkânı bulmuş olur. 

Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkâr edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi... 

Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.

Allah’ın Her İsminin Kâinatta Bir Karşılığı Var

Bazı müfessirlere göre "Hz.Âdem'e(a.s) öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Âdem(a.s)’e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

ESMA-ÜL HÜSNALARIN ŞİFASI

İSM-İ CELİLTESBİH ADEDİTESBİH NİYETİ
Allah66Her türlü istek, tüm duaların kabul olması
Er-Rahmân298Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm258Maddi ve manevi rızka nail olmak
El-Melik90Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp, dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs170Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm131Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
El-Mü'min137Güvende olma, güvenilir insan olma, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin145İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz94Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr206İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir662İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık731İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
El-Bâri214İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir336Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr1281Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr306Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb14Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek
Er-Rezzâk308Bol rızıklı bir ömür geçirmek
El-Fettâh489Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim150İlim zenginliği için
El-Kâbid903Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Bâsit72Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
El-Hafid1481Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi351İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz117Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil770Düşmanları zelil etmek
Es-Semi180Duaların kabul olması
El-Basir112-300Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem68Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl104Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf129Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
El-Habîr812Hafıza ve idrakın genişlemesi
El-Halîm88Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm1020Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr1286Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
Eş-Şekûr526Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
El-Aliyy110Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
El-Kebîr232Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak
El-Hafîz998Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît550Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb80Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl73-5329Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm270Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb312Her işte Allah'ın korumasında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb55-3025Duaların kabul olunması
El-Vâsi137Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızk genişliği için
El-Hakîm78-6084İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd20-400İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd57-3249İzzet ve şerefin artması
El-Bâis573Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
Eş-Şehîd319Şehit olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hakk108Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl66Allah'tan her türlü yardım görmek
El-Kavîyy116Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn500Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy46-2116Her işte Allah'ın yardımını istemek
El-Hamîd62-3844Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî148Zekanın kuvvetli olması
El-Mübdi57Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd124Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî68İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît490Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hayy18-324Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm156Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid14-196Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid48Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
El-Vâhid/El-Ehad19-3669Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
Es-Samed134Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir305İstediğini yapmaya güç yetirme
El-Muktedir744Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim184Daima yükselmek
El-Muahhir847Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
El-Evvel37Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir801Ömrün uzun olması
Ez Zâhir1106Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Müteâlî551İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın62Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
El-Vâlî47Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr202Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb409Tevbelerin kabul olması
El-Müntekım630Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv156Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf287Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü'l-Mülk212Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm1100İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit209Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi114Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganîyy1060Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî1100Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni161Kaza ve belalardan emin olmak
Ed-Dârr1001Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek
En-Nâfi201Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En-Nûr256Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî200-400Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
El-Bedî86Allah'ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için
El-Bâkî113Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris707Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
Er-Reşîd514Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr298Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak
Daha yeni Daha eski