Günlük Okunacak Esmaül Hüsna Zikirleri

Günlük Okunacak Esmaül Hüsna Zikirleri

Her derde deva Allah‘ın 99 ismi faydaları, Her bir Esmaül Hüsna, her gün okunabileceği gibi ebced değeri ve zikir gününde de okumak faziletlidir. Haftanın her günü için bir Esmaül hüsna okumak için günlere göre ebced değeri veya zikir gününe göre Allah’ın isimleri

Günlük okunacak Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna sırları, isimleri ve adetleri, Günlere, ebced değeri ve zikir gününe göre okunacak Esmalar...

Pazartesi Günü Okunacak Esmalar

Ya Mü’min [137], Ya Musavvir [336], Ya Vedûd [20], Ya Vâsi [137], Ya Batın [62]

Salı Günü Okunacak Esmalar

Ya Aziz [94], Ya Cebbar [206], Ya Kahhâr [306], Ya Müzill [770], Ya Kaviyy [116], Ya Veliyy [46], Ya Mümît [490], Ya Vâhid [19], Ya Müntekim [630], Ya Dârr [1001]

Çarşamba Günü Okunacak Esmalar

Ya Melik [90], Ya Fettâh [489], Ya Azîm [1020], Ya Mâlikü’l-Mülk [212]

Perşembe Günü Okunacak Esmalar

Ya Kuddüs [170], Ya Müheymin [145], Ya Mütekebbir [662], Ya Alîm [150], Ya Kâbıd [903], Ya Semi [180], Ya Kebîr [232], Ya Mücib [55], Ya Şehîd [319], Ya Hamîd [62], Ya Mübdi [56], Ya Kayyûm [156], Ya Samed [134], Ya Tevvâb [409], Ya Muksit [209], Ya Câmi [114], Ya Bedi [86]

Cuma Günü Okunacak Esmalar

Ya Gaffar [1281], Ya Vehhâb [14], Ya Rezzak [308], Ya Bâsıt [72], Ya Lâtif [129], Ya Hakîm [78], Ya Mecîd [57], Ya Bâis [573], Ya Hakk [108], Ya Vekil [66],Y a Metîn [500], Ya Muhsî [148], Ya Hasîb [80], Ya Kerim [270], Ya Rakîb [312], Ya Muhyî [68] ,Ya Nâfi [201], Ya Nûr [256], Ya Vâcid [14], Ya Mâcid [48], Ya Âhir [801], Ya Berr [202], Ya Muğnî [1100], Ya Vâris [707]

Cumartesi Günü Okunacak Esmalar

Ya Halim [88], Ya Hafîz [998], Ya Muid [124], Ya Muktedir [744], Ya Mukaddim [18], Ya Muahhir [846], Ya Zâhir [1106], Ya Müteâli [551], Ya Raûf [287]

Pazar Günü Okunacak Esmalar

Ya Allah (c.c) [66], Ya Rahman [298], Ya Rahim [258], Ya Selâm [131], Ya Hâlık [731], Ya Bâri [214], Ya Hâfid [1481], Ya Râfi [351], Ya Muizz [117], Ya Basîr [302], Ya Hakem [68], Ya Adl [104], Ya Habîr [812], Ya Gafûr [1286], Ya Şekûr [526], Ya Aliyy [110], Ya Mukıyt [550], Ya Celil [73], Ya Reşîd [514], Ya Sabûr [298], Ya Hayy [18], Ya Kâdir [305], Ya Evvel [37], Ya Bâtın [62], Ya Vâli [47], Ya Afüvv [156], Ya Zü’l-Celâli ve’l-ikrâm [1100], Ya Ğaniyy [1060], Ya Mâni [161], Ya Hâdi [20], Ya Bâki [113], Yâ Bâis [573]
Daha yeni Daha eski