Manevi Yolculuğun Safhaları

Manevi Yolculuğun Safhaları

Bu yazımızda sizlere inşaallah manevi temizlikten bahsedeceğiz. Bunların aşamalarından, neler yapılması gerektiğinden, nasıl Allah’a, rızasına ulaşılır Dilaver Selvi Hocamızın kitabından alıntı yaparak aktaracağız inşaallah. Mevla Teala hepimize hakkıyla anlamayı, idrak etmeyi, uygulayabilmeyi nasip etsin. Bu zorlu, dikenli yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.

Evvela tek hedefi Allah rızası olan kişi için manevi terbiye birkaç safhada gerçekleşir:

Birinci safha;

Her türlü günah ve gafletten uzaklaşmaktır. Bu safha nasuh tövbesi ile tövbe etmek ve kalbi gafletten uyandırmaktır. Yani kalbi ve kalıbıyla Allah’a dönmektir. Bu olmadan Allah yolunda ilerleme başlamaz, hedefe varılmaz. Nasuh tövbesi bir anda gerçekleşmeyebilir. Onu elde edene kadar çalışmalı ve sabretmelidir.

İkinci safha;

Kalbi dünya hırsından, aşırı mal, mülk, makam ve itibar sevgisinden arındırmaktır. Böylece hiçbir şey yüce Allah’ın zikrine engel olmamalı, ilahi sevgiyi zedelememeli, kalbi endişe ve korku ile meşgul etmemeli. Buna zühd denir.

Üçüncü safha;

Nefsin kötü sıfatlarından ve kalpte yerleşen manevi hastalıklardan kurtulmaktır. Buna tezkiye yani manevi temizlik denir. O, kalbin gaflet, gösteriş, benlik, kin, kibir, haset gibi gizli hastalıklarından kurtulmasıdır. Bu temizliği güzel ahlâklarla süslenme takip eder.

Dördüncü safha;

Kalbin müşahede haline ulaşmasıdır. Müşahede, Allah ile huzur makamıdır. İşte hadislerde anlatılan ihsan makamı budur. Bu makamda nefis mutmainne sıfatını bulur, şek ve şüpheden kurtulur, kalp yakinî imana kavuşur, yüce Allah’a aşık olur, her şeyi ile hakka tabi olur. Velilikte birinci makam budur.

Bu temizlik ve hazırlıktan sonra kul yüce makamlara yükselmeye, meleklerin arasına girmeye hazırdır. Bu makamlara ulaşmayı aslında hepimiz çok isteriz. Sabır, emek, çile ve gözyaşıda olsa içinde hepimiz hamken pişmek isteriz. Allah bu dert ile dertlenmeyi, dünyanın boş işlerinden vazgeçmeyi hepimize nasip etsin
Daha yeni Daha eski