Peygamber Efendimizin Borç Hakkındaki Tavsiyesi

Peygamber Efendimizin Borç Hakkındaki Tavsiyesi

Toplumsal ilişkilerin her safhasında var olan ve mü’minlere ışık olan peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, borç konusunda da bizlere rehber olmuştur.

Borç hususunda Hazret-i Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu tavsiye ve tatbikâtı ne güzel bir örnektir:

Zâtürrikâ Gazvesi’nden dönerlerken Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Hazret-i Câbir -radıyallâhu anh- ile sohbet ediyordu. Yeni evlendiğini, bu sebeple pek çok borcu olduğunu öğrenince, neye mâlik olduğunu sordu. O da yalnız bir devesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, onu borçtan kurtarmak için Câbir’den devesini kendisine satmasını istedi. Pazarlık yapıldı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Medîne’ye varınca ücretini takdim etmek üzere Hazret-i Câbir’in devesini satın aldı.

Medine’ye vardıklarında Câbir -radıyallâhu anh, deveyi getirdiğinde Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, tespit edilen ücreti ödedi. Alışveriş akdi bittikten sonra Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, deveyi Hazret-i Câbir’e hediye eyledi. Kâbına varılmaz bu yüce zarâfet ve ahlâk, Müslümanları o derece duygulandırdı ki, hâdisenin vukû bulduğu geceye «leyletü’l-baîr» (deve gecesi) dediler. O gece Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ayrıca Hazret-i Câbir için 25 defa istiğfâr etti. (Riyâzu’s-Sâlihîn, c. I, s. 104-105)

Hazret-i Câbir -radıyallâhu anh- diyor ki:

“Yolda bir Yahudîye rast geldim. Bu hâdiseyi anlattım. Hayretler içinde kaldı ve: «Deveni satın aldı, sonra parasını verdi; sonra da onu sana hibe mi etti?» demeye başladı. Ben de: «Evet» dedim.” (İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî, 5/317)

Hâsılı bu güzel ve yüce ahlâk çerçevesinde:

1- Borçlu, elinde mevcud olan mal ve imkânları satarak borcunu ödemelidir.

2- Durumu müsâit olanlar borçluya yardım etmelidir.

3- Borçlu için istiğfar ve duâda bulunulmalıdır.

İnşaallah bu yazıda konu hakkında biz müminlere ışık olur ve bunları örnek alarak hareket ederiz. Ümidimiz ve duamız şudur ki: Her borçlu borcunu kolaylıkla ödesin ve durumu varken borcunu ödemesini geciktirmesin. Alacaklı olanlarda borçlu olana kolaylıklar göstersin.

Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın.
Daha yeni Daha eski