Besmele-i Şerife Duası

Besmele-i Şerife Duası

Besmele-i Şerife Duası Abdulkadir Geylani Hazretlerinin tavsiye ettiği bir duadır. Dua her türlü hacet, sıkıntı için okunması önerilmiştir.

Duada besmele şefaatçi yapılır ve besmelenin hürmetine onun hatırına dilekler dilenir. Tüm dünya ve ahiret işleri için okunması önerilir.

BESMELE-İ ŞERİFE DUASI OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim,

İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri.
Verzukni min haysü la yahtesib.

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kâf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil izzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti. En tec’aleni min ibadikes salihin.

Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.
Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef'al li keza ve keza.

BESMELE-İ ŞERİFE DUASI ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Bismillahirrahmanirrahim’in hakkı,

Bismillahirrahmanirrahim’in hürmeti,

Bismillahirrahmanirrahim’in fazileti,

Bismillahirrahmanirrahim’in azameti,

Bismillahirrahmanirrahim’in celali,

Bismillahirrahmanirrahim’in cemali,

Bismillahirrahmanirrahim’in kemali,

Bismillahirrahmanirrahim’in heybeti,

Bismillahirrahmanirrahim’in mertebesi,

Bismillahirrahmanirrahim’in yüceliği,

Bismillahirrahmanirrahim’in hakimiyeti,

Bismillahirrahmanirrahim’in ululuğu,

Bismillahirrahmanirrahim’in övgüsü,

Bismillahirrahmanirrahim’in güzelliği,

Bismillahirrahmanirrahim’in şerefi,

Bismillahirrahmanirrahim’in gücü,

Bismillahirrahmanirrahim’in bereketi,

Bismillahirrahmanirrahim’in izzeti,

Bismillahirrahmanirrahim’in kuvveti,

Bismillahirrahmanirrahim’in kudreti hürmetine senden istiyorum.

Derecemi yükselt, göğsüme genişlik ver ve işlerimi kolaylaştır. Fazlın ve kereminle beni hesap edilmeyen yönden rızıklandır, ey o zat kâf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf. İzzetinin celali, heybetinin celali ve azametinin kudreti hürmetine senden istiyorum, beni de salih kullarından eyle. O salih kulların ki, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Rahmetinle muamele eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve âline salat ve selam eyle.
Daha yeni Daha eski