Veysel Karani Duası ve Zikri Okunuşu, Anlamı, Fazileti

Veysel Karani Duası ve Zikri Okunuşu, Anlamı, Fazileti

Veysel Karânî Hazretlerinin çok kuvvetli ve tesirli bir duası, Her türlü istek ve ihtiyaç için okunan bir zikir, Arapça-Türkçe okunuşu ve Anlamı

Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış, ancak Resûlullah efendimizi hayatta iken görme fırsatı olmamış olan Veysel Karani Hazretlerinin her gün okunacak dualardan Üveysü’l-Karânî’nin Münacatı; insanın aczini, fakrını, zaafını Allah’a itiraf edip yardım istemesi ve onu Kuran da belirttiği Esma ve sıfatları ile övme, büyüklüğünü takdir etme şeklidir.

Veysel Karânî Hazretlerinin çok kuvvetli bir duâsıdır. Bu münâcât, Risâle-i Nûr’un önemle işlediği “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” mesleğine uygun duâ cümlelerinden meydana geliyor.

Üstad Bedîüzzaman Said Nursi
dâimî bir vird olarak kabul etmiş, kendisi dâimâ okumuş ve talebelerine de tavsiye etmiştir.

Bütün dualarda olduğu gibi önce Besmele çekip Allah’a hamdettikten sonra okunmaya başlanmalıdır ve dua bittikten sonra dilek ve isteklerde bulunulur.

Özel istek ve ihtiyaçlar için 21 kere, şifa sağlık için 11 kere, rızık ve kısmet için 7 şer kere okunması tavsiye edilir.

Üveys Veysel Karani Hazretlerinin Duası Zikri

Üveys Veysel Karani Hazretlerinin Duası Zikri

Üveys Veysel Karani Hazretlerinin Duası Zikri

Üveys Veysel Karani Hazretlerinin Duası Zikri Okunuşu

İlahi! Ente Rabbi,ve enel’abdü

Ve Entel’Haliku, ve enel’ mahluku

Ve Enter’Rezzaku, ve enel’merzuku

Ve Entel’Malikü, ve enel’memlukü

Ve Entel’Azizü, ve enez’zelilü

Ve Entel’Ğaniyyü, ve enel’fakiru

Ve Entel’Hayyü, ve enel’meyyitü

Ve Entel’Baki, ve enel’fani

Ve Entel’Kerimü, ve enel’leimü

Ve Entel’Muhsinü, ve enel müsiü

Ve Entel’Ğafüru, ve enel’müznibü

Ve Entel’Azimü, ve enel’hakiru

Ve Entel’Kaviyyü, ve enez zaifü

Ve Entel’Mu’ti, ve enes’sailü

Ve Entel’Eminü, ve enel’haifü

Ve Entel’Cevadü, ve enel’miskinü

Ve Entel’Mücibü, ve ened’dai

Ve Enteş’Şafi, ve enel’mariz

Fağfirli zünübi, ve tecavez anni, veşfi emrazi ya ALLAHü, ya Kafi ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahimü, ya Şafi,ya Kerimü, ya Müafi! Fa’fü anni külle zenbin Ve afini min külli dain varza anni ebeden, birahmetike ya erhamerrahimin

Üveys Veysel Karani Hazretlerinin Duası Zikri Anlamı

ALLAH’ım! Sen benim Rabbimsin; Ben ise senin kulunum

Sen benim sahibimsin; ben ise senin kölenim

Sen Halık’sın (yaratansın) ben ise mahlukum (yaratılanım)

Sen Rezzaksın (Rızk verensin); ben ise merzükum (rızık verilenim)

Sen Maliksin (mülkün sahibisin); ben ise memlükum (sahiblenilenim) Benim sahibim sensin

Sen Aziz’sin (çok güçlüsün); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

Sen Ğanisin (çok zenginsin); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

Sen Hayy’sın (hayat-ı ebedi ile hayy’sın, dirisin); ben ise meyyitim (ölümlüyüm, ölüyüm)

Sen Baki’sin (ölümsüzsün) ben ise faniyim (ölümlüyüm ,geçiciyim)

Sen Kerim’sin (kerem sahibisin); ben ise leimim ( değersizim)

Sen Muhsin’sin (iylik eden, ihsan edensin); ben ise kötüyüm (kötülük eden, isyan edenim)

Sen Ğafur’sun (günahları silen, bağışlayan, affedensin); ben ise günahkarım (günah işleyenim)

Sen Azim’sin (ululuk ve azame sahibisin, büyüksün yücesin); ben ise hakirim (küçük ve değersizim)

Sen Kavi’sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim (çok güçsüz ve acizim)

Sen Mu’ti’sin (verensin); ben ise sailim (isteyen ve dilenenim)

Sen Emin’sin (emniyetlisin, emniyet verensin) ben ise haifim (korkudayım, korkuluyum, emniyetsizim)

Sen Cevvad’sın (çok cömersin, bol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

Sen Mücib’sin duaları kabul edensin duaları gereğini yerine getirensin, ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)

Sen Şafi’sin

şifa veren sensin; ben ise marizim (hastayım) Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim

ALLAH’ım gerçek budur; Benim günahlarımı affedip bağışla Beni azarlayıp cezalandırma Hastalıklarıma şifa ver şifa veren ancak sensin

Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle merhamet edenlerin en merhametlisi olan ALLAH’ım! Bana rahmetinle muamele eyle! Amin
Daha yeni Daha eski