Recep Ayı İbadetleri Nelerdir? Recep Ayı Namaz, Zikir ve Duaları

Recep Ayı İbadetleri Nelerdir? Recep Ayı Namaz, Zikir ve Duaları
Üç aylara girmenin huzurunu yaşayan müminler Recep ayı ibadetleri, okunacak duaları ve kılınacak namazları merak ediyor. Recep ayı ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Üç aylar Recep ayında yapılacak ibadetler ve tüm bilgiler…

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.v.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Üç aylarda oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve sadaka vermek gibi ibadetler yerine getirebilirsiniz.

RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

اَلّهُمَّ باَرِكْ لَناَ فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلَّغْنآَرَمَضاَنَ

Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan.

Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.

RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

Receb ayının başında 10 rekat namaz kılarsın. Her rekatta bir kere Fatiha ile birlikte 3 İhlas, 3 Kafirun suresini okursun. Namazı bitirip selam verdiğin zaman ellerini kaldırıp şöyle dua edersin.

"Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O diriltir, öldürür, O daima diridir. Asla ölmez. Bütün hayırlar O'nun elindedir. O herşeye gücü yetendir.

Allah'ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz. Engel olduğuna da kimse bişey veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydası olamaz. Çünkü iyilik sendendir."

Sonra ellerini yüzüne sürersin.

Ayın ortasında da 10 rekat namaz kıl her rekatta bir kere Fatiha Suresini, 3 İhlas, 3 de Kafirun suresini oku. Namazı bitirip selam verince ellerini kaldır. Gökyüzüne çevir ve şöyle de:

"Allah'tan başka ilah yoktur. O Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur O diriltir, öldürür. O asla ölmez. Her hayır onun elindedir ve O herşeye kadirdir. O vacib'dir. Ehad, Samed, Ferd, Fitr olan İlahtır. O hiç eş edinmemiştir. Çocuğu da yoktur."

Sonra ellerini yüzüne sür.

Ayın sonunda da 10 rekat namaz kıl yine her rekatta bir Fatiha, 3 kere İhlas, 3 kere kafirun suresini oku. Selam verdiğinde de ellerini semaya kaldır ve şöyle de:

"Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. O asla ölmez. Her hayır onun elindedir ve O herşeye kadirdir.

Allah (c.c.), Efendimiz Hz. Muhammed ve O'nun ehli beytine salat ve selam etsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah'ın elindedir."

Bundan sonra ne tür bir ihtiyacın var ise duan kabul olur.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
Daha yeni Daha eski