Receb Ayında Kılanacak Namaz

Receb Ayında Kılanacak Namaz
Üç ayların ilki olan Recep ayı başlıyor. Bu ayı ibadetle geçirmek isteyenler Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hakkında araştırma yapıyor. Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep, Allah'ın ayı olarak bilinir. Bu ayda yapılan ibadetler çok faziletlidir. Özellikle Recep ayında kılınacak 30 rekat namaz çok kıymetlidir.  İşte Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz ve bu namazda okunacak dualar.

Bize Şeyh İmam Hibetullah Mübarek es-Sakati'nin Muhammed b. Ahmed Mehamili'den Onun Ali b. Muhammed Mu'dil b. İsmail b. Muhammed Safar'dan onun Sadat b. Nasr b. Bezzar'dan onun Süfyan b. Üveyne'den onun A'meş'ten onun Tarık b. Şehab'tan onun da Selman-ı Farisi'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) (Receb hilali görülünce) şöyle buyurmuştur:

Ey Selman bu ayda iman eden kadın ve erkeklerden biri 30 rekat namaz kılarsa her rekatta da Fatiha ile 3 kere İhlas ile 3 kere Kafirun suresini okursa Allah onun tüm günahlarını yok eder.

Ona bütün ay oruçlu geçiren sevabı gibi sevab verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlarla beraber namaz kılmış gibi sevab verir. Tutacağı her bir gün oruç için bir senelik ibadet sevabı yazılır. Derecesi bin kat yüksektir.

Bu ayın tümünü oruçlu geçirir ve bu namazı da kılarsa Allah (c.c.) onu cehennem'den korur. Kendisini de cennete girmeyi vacip kılar. Ahirette Allahu Teala'ya komşu olur. Bunu bana Cebrail (a.s.) haber verdi ve şöyle dedi. Ey Muhammed! İşte bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasındaki alamettir. Çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar. 

Sonra Selman (r.a.) şöyle dedi Ey Allah'ın resulu bana bu namazı ne zaman ve nasıl kılacağımı bildir?

Resulullah (s.a.v.)'de şöyle buyurdu: Receb ayının başında 10 rekatını kılarsın. Her rekatta bir kere Fatiha ile birlikte 3 İhlas, 3 Kafirun suresini okursun. Namazı bitirip selam verdiğin zaman ellerini kaldırıp şöyle dua edersin.

"Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O diriltir, öldürür, O daima diridir. Asla ölmez. Bütün hayırlar O'nun elindedir. O herşeye gücü yetendir.

Allah'ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz. Engel olduğuna da kimse bişey veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydası olamaz. Çünkü iyilik sendendir. 

Sonra ellerini yüzüne sürersin. 

Ayın ortasında da 10 rekat namaz kıl her rekatta bir kere Fatiha Suresini, 3 İhlas, 3 de Kafirun suresini oku. Namazı bitirip selam verince ellerini kaldır. Gökyüzüne çevir ve şöyle de: 

Allah'tan başka ilah yoktur. O Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur O diriltir, öldürür. O asla ölmez. Her hayır onun elindedir ve O herşeye kadirdir. O vacib'dir. Ehad, Samed, Ferd, Fitr olan İlahtır. O hiç eş edinmemiştir. Çocuğu da yoktur.

Sonra ellerini yüzüne sür.

Ayın sonunda da 10 rekat namaz kıl yine her rekatta bir Fatiha, 3 kere İhlas, 3 kere kafirun suresini oku. Selam verdiğinde de ellerini semaya kaldır ve şöyle de:

Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. O asla ölmez. Her hayır onun elindedir ve O herşeye kadirdir.

Allah (c.c.), Efendimiz Hz. Muhammed ve O'nun ehli beytine salat ve selam etsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah'ın elindedir. 

Bundan sonra ne tür bir ihtiyacın var ise duan kabul olur.

Allah (c.c.) seninle cehennem arasında 70 hendek açar. Her hendek yer ile gök arası kadardır. Her bir rekat için bir milyon rekat sevabı yazar. Ayrıca senin için cehennem'den kurtuluş fermanı yazılır. Sırat'tan da geçmene izin verilir.

Selman (r.a.) şöyle dedi: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözünü tamamlayınca ben ağlayarak secdeye kapandım. Bu secdeyi Allah'a şükür için yaptım çünkü çok büyük ihsan haberi duymuştum. Bil hassa sünnetle amel konusunda çok güzel haberler bulmuştum.

Allah (c.c.) en iyi bilendir.

Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s.) Mübarek Aylar Recep-Şaban-Ramazan ve Faziletleri, Medine Yayınları
Daha yeni Daha eski