Tarık Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tarık Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı sûredir. Beled sûresinden sonra, Kamer sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verilmiştir.

TARIK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Tarık Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

TARIK SURESİ OKUNUŞU
1.Vessemai vettarikı.
2.Ve ma edrake mettariku.
3.Ennecmüssakıbü.
4.İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.
5.Felyenzuril'insanü mimme hulika.
6.Hulika min main dafikın.
7.Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
8.İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün.
9.Yevme tüblesserairü.
10.Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
11.Vessemai zatirrec'ı.
12.Vel'ardı zatissad'ı.
13.İnnehu likavlün faslün.
14.Ve ma hüve bilhezli.
15.İnnehüm yekiydune keyden.
16.Ve ekiydü keyden.
17.Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.
TARIK SURESİ ANLAMI
1.Göğe ve târıka andolsun.
2.Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?
3.O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
4.Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.
5.Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
6.Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
7.Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
8.Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
9.Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!
10.(O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
11.Yağmurlu göğe andolsun,
12.Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
13.Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.
14.O, boş bir söz değildir.
15.Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
16.Ben de bir tuzak kurarım.
17.Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!
Daha yeni Daha eski