İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü sûredir. İnfitâr sûresinden sonra, Rûm sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir.

İNŞİKAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İNŞİKAK SURESİ OKUNUŞU
1.İzessemaunşakkat.
2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3.Ve izel'ardu muddet.
4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6.Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11.Fesevfe yed'u suburen.
12.Ve yasla se'ıyren.
13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14.İnnehu zanne en len yehure.
15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16.Fela uksimü bişşefekı.
17.Velleyli ve ma veseka.
18.Velkameri izetteseka.
19.Leterkebunne tabekan 'an tabekın.
20.Femalehum la yu'minune.
21.Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
22.Belilleziyne keferu yukezzibune.
23.Vallahu a'lemu bima yu'une.
24.Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.
25.İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.
İNŞİKAK SURESİ ANLAMI
1, 2.Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3, 4.Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,
5.Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6.Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7.Kime kitabı sağından verilirse,
8.Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9.Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
10.Fakat kime kitabı arkasından verilirse,
11, 12."Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13.Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
14.Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15.Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16.Yemin ederim şafağa,
17.Geceye ve içinde topladıklarına,
18.Dolunay halindeki aya ki,
19.Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20.Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21.Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22.Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar.
23.Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24.Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!
25.Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
Daha yeni Daha eski