Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 7

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 7

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

7. Bölüm

7. Nefs-i Sâfiye/Kâmile Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

7. basamakta bulunan Nefis, "Nefs-i Sâfiye'dir. Buna "Nefs-i Kâmile" ve "Nefs-i Sâliha" da denilir. Nefs-i Sâfiye, öyle bir nefistir ki, Yüce Allah mekandan münezzeh olduğu halde kendi zâtı ile kulu arasında bir "sır makamı" vardır. Bu makamın halleri ve özellikleri, birtakım sırlardır ve bu sırlar, ancak zevkle anlaşılır. Dil ile anlatılması mümkün değildir. Bundan dolayı bu makamın sırları hakkında bir açıklama getirilmemiştir. O makama yükselen kimse, kendisine ikram edilen sırları zevkle anlar.

Bu son dâire, "Keşf-i Sülûk" dairesidir. Bu dairede devam edilecek zikir, Allah'ın el-Kahhâr ism-i şerîfidir. Çünkü bu dairenin mahviyyeti (fenâ ve yok olma hâli), çok hayret ve ibret verici şeyler olup bu dairede hayret (hayranlık) korkusu vardır. Halbuki amaç, hiçbir yerde takılmadan Allah'a vâsıl olmaktır. O'na vâsıl olmak demek, O'nun rahmetine azâmî derecede yakın olmak demektir. Bu inceliklerin en doğru olanını ancak Allah bilir.

Nefsin bu mertebesinde görülen rüyaların sembolik anlamları şöyledir:

Dolu: İlâhî sırlara çokça nâil olunacağını bildirir.

Irmaklar, Çeşmeler, Su Dolu Kuyular, Denizler ve Kaynakları: Kişinin kalbinin gereğince fânileştiğini ve amacına ulaştığını işâret eder.

Kar: Çokça zahmete nâil olunacağını işaret eder.

Yağmur: Allah'ın rahmet ve merhametini gösterir.

Daha yeni Daha eski