Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 6

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 6

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

6. Bölüm

6. Nefs-i Marziyye Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefs-i Marziyye öyle bir nefistir ki, Allah'ın o nefis sahibinden razı olduğu gibi, o nefis sahibi de Allah'tan razı olur. Bu yüce makam, ariflerin makamıdır. Özet olarak vasıfları şöyle sıralanabilir:

1. Terk-i mâasivallâh: Allah'tan başka her şeyi gönülden atıp terk etmek. Yalnız O'nun muhabbetiyle kalbi doldurmak.

2. Ve'l Lutfu bi halkillâh: Allah'ın yarattığı her şeye karşı yumuşak davranmak. O'nun yarattığı hiçbir şeyi kırıp incitmemek.

3. Ve't-Tekarrübü ilellâhi teâlâ: Allah'a her hususta yakîn olmak. O'ndan hiçbir şekilde gaflet etmemek.

4. Ve't-Tefekkür fi masnûâtillâhi teâlâ: Allah'ın yarattıkları üzerinde derin derin düşünüp O'nun eşsiz sanat eseri olan yarattıklarını seyretmek.

5. Ve'r-Rızâ bimâ kassemallâh: Allah'ın varlıklar için özellikle de insanlar için yaptığı bölüştürmeye râzı olmak.

6. Ve Ma'rifetüllâhi teâlâ: Allah'ı, eşsiz kudreti, sonsuz hikmeti ve uçsuz-bucaksız şefkat ve merhametiyle tanımak.

Bu 6 özelliği şahsında tamamlayan bir kimse, daha ilerideki dairenin sırlarına erişmeye nâil olur. Sâlikin bu makamda zikredeceği isim, el-Kayyûm ism-i şerifidir. Nefs-i Marziyye dairesinde bulunan makama "Makâm-ı Cem'i Nur" da denilir. Bu makamda akıl, ruh ve nefs birleşir, tek nur halinde bulunurlar.

Nefsin bu mertebesinde görülen rüyaların sembolik anlamları şöyledir:

Rüyada göklerin görülmesi, sâlikin daima Hakk tarafına bakışını işaret eder. Bu makama yükselen zât, bakışlarını Allah'ın sonsuz büyüklükteki ve güzellikteki saltanatından ayıramaz. İnsana dünyadan bakınca en azametli ve şatafatlı görünen eserlerin başında ise gökler gelmektedir.

Rüyada Ay görmek, aklın nurlanması olarak yorumlanır. Güneş görmek ise fikrin/düşüncelerin nurlanması olarak yorumlanmaktadır. Nitekim Kurân-ı Kerîm'de Allah, sık sık bizlere göklere, Ay'a, Güneş'e bakarak düşünmemizi ve ibret almamızı öğütlemektedir.

Rüyada yıldız ve yıldızlar/gezegenler görmek, nefis basamaklarındaki nurlar olarak yorumlanır. Sâlik, Allah yoluna ilk adımını Nefs-i Emmâre basamağından başlar. Yedinci basamak olan Nefs-i Safiyye/Kâmile basamağına kadar yükselir. Her basamakta nefsin değişik nurlarını seyreder. Çünkü nefis ıslah edildikçe her basamakta nurlar ayrı ayrı renkte görünür.

Rüyada yıldırım görmek, sâlikin amacına hızlı bir şekilde ulaşacağının işareti olarak yorumlanır. Alevli ateş ve yanar şeyler görmek, insanın bedenini kuşatan dünyalık kesâfetinin tamamen arındığını, bedenin baştan başa iman buru ile nurlandığını gösterir.

Gök gürlemesi ve zelzele görmek, sâlikin vücut (varlık) ilmine en mükemmel şekilde sahip olmasının işareti olarak yorumlanmaktadır.

Dağ başlarında ve yabancı bir yerde kendisini yalnız görmek, sâlikin Allah'tan başka her şeyi terk ettiğinin işareti olarak yorumlanmaktadır

Daha yeni Daha eski