Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 3

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 3

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

3. Bölüm

3. Nefs-i Mülhime Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefsi mülhimenin alametleri şunlardır:

  1. İlim: Bilgi sahibi olmak.
  2. Tevazu: Alçak gönüllü olmak.
  3. Tövbe: Günahlardan pişmanlık duymak.
  4. Sabır: Allah'tan gelen her şeye sabretmek.
  5. Şükür: Allah'a her hususta hamd ve şükür etmek.
  6. Şehâvet: Cömert olmak.
  7. Kanaat: Her hususta kanaat sahibi olmak, Allah'ın lütfettiklerine rıza göstermek, elindekiyle yetinmek.
  8. Tahammül: Allah'tan gelen her şeye, hayatın yüküne sabır ve tahammül göstermek.

Abdest almak ya da Gusletmek: Günahlardan temizlenme işaretidir.

Ağaç dikmek / Tohum saçmak: Hayra koşmaya ve yararlı işlerde bulunmaya işaret eder.

Ameli bırakmak: Aynıyla yorumlanır.

Avcı: İnsafsızlığa ve acımasızlığa işaret eder. Rüyayı görenin kendisi bir avcı değilse, hayırlı bir iş, güzel bir amelde bulunacağına işarettir.

Ayıcı/Ayı oynatan: Nefsin öfke ve hırsta olan gücünü gösterir.

Bal ya da Balcı: Ledün ilmi dinleyeceğine, tatlı sözler işitip zevkleneceğine işarettir.

Beyaz renk: Nefs-i Mülhime'nin kişiye hakim olduğuna işarettir.

Bozuk inançlı kimseler: Namaz kılmada tembellik gösterildiğine ve bozuk inançlı kimselere doğru meyletmeye işarettir.

Cambaz/Sihirbaz/Hokkabaz/Palyaço: Bu rüyayı görenin ibadetlerini terk edip haram şeylere daldığına işarettir.

Çıplaklık: Kişinin kulluk hizmetini yerine getirmediğine ve amelsizliğine işarettir.

Dellak / Hamam yıkayıcısı: Yasak olan şeylere bakmaktan çekinmeyen insan olarak yorumlanır.

Dellal/Tellal: Yalancılığa işarettir.

Dilsiz: Rüyada dilsiz bir kimse görmek, Hakk'ı söylemeyip gizlemekle yorumlanır.

Dinden çıkmış bir kimse görmek: Bu rüyayı görenin nasihat dinlemediğine, dinlese de kabul etmediğine işarettir.

Dine karşı olanları kutsal ve kutlu yerlerde görmek: Kutsal yerler kalp ile yorumlandığı için bu rüyayı görenin inancını ve niyetini yenilemesi ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder.

Dost / Sevgili: Rûhun rahat olduğuna ve sefâ sürdüğüne işaret eder.

Halktan herhangi ir vasıfsız kimse ya da bilgisiz, cahil bir kimse: Onların hallerine meyletmeye işarettir.

Hamamcı: Nefsin günahtan arındırılabileceğine işarettir.

Hayır ve hasenatta bulunmak: Ruhun nefis üzerindeki egemenliğini gösterir.

Hizmetçi: İbadetlere devam edildiğini gösterir.

Kadın: Tedbirde kusur etmeye ve dünyayı ahirete tercih etmeye işarettir.

Karpuz ya da karpuzcu: İlim ve marifet tahsil etmek olarak yorumlanır.

Kasap: Acımasızlığa işarettir.

Kavga: Kişinin bedeninde ruh ve nefsin çekişme ve savaş halinde bulunduklarına, henüz birinin diğerine üstünlük sağlayamadığına işaret eder.

Kavun ya da Kavuncu: İlim tahsil etmekle yorumlanır.

Kıbleden başka tarafa dönmek: Doğru yoldan ayrılıp yanlış yöne doğru yöneldiğini işaret eder.

Kıbleye karşı dönmek: Doğru yolda yürüdüğüne işarettir.

Kör: Rüyada kör bir kimse görmek, Hakk'ı görmezlikten gelmeye işaret eder.

Köselik: Sünnetlerin terki ile yorumlanır.

Kötürümlük: Hak olan ve gerçek bulunan şeye yaklaşmakta direnme halini ifade ve işaret eder.

Maymun/Maymuncu: nefsin koğuculuk/dedikodu yapmaya ne kadar düşkün olduğunu gösterir.

Müslüman olmayan bir kimse görmek: Dünyaya ve dünyalığa çok düşkün olduğuna, din konusunda çok tembel olduğuna işarettir.

Namaz kılmak: Kişinin Allah korkusu beslediğine işarettir.

Nefsin hoşuna giden bir şeyi görüp istemek: Dünyalık istemek olarak yorumlanır. Görüp terk etmek de ahirete meyledip kendini kendini kulluk hizmetine vermeye işarettir.

Oğlan çocuğu: Salih amele, hayırlı şeylerde bulunulduğuna işaret eder.

Sağır: Rüyada sağır bir kimse görmek,Hakk'ı duyup aldırış etmemekle yorumlanır.

Sakalı ve bıyığı tıraşlanmış görmek: Şeriatte noksanlığa işarettir. Buna göre durumunu düzeltmek gerekir.

Sarhoş ve güzel sesli insanlar görmek ve onları dinlemek: Mecâzî aşktan henüz geçilmediğine işaret eder. Aynı zamanda noksanlığa da işarettir.

Siyahî İnsan: Başkasının ayıbını yüzüne vurmak ve onu utandırmak olarak yorumlanır. Siyah bir insan görmek, en kısa zamanda istediğine kavuşacağına işaret olarak da yorumlanır.

Şâki/Eşkıya: Nefsinin azgınlığına işaret eder. İbadetlerini saklı yaptığı olarak da yorumlanır.

Şaşı: Hakk'ı terk edip bâtıla yönelmeye işaret eder.

Şeytan: Rüyada şeytan görmek, rüyayı görenin şeytanın emrine uygun hareket ettiğini gösterir. Eğer şeytanı görüp ona karşı çıkar, onun yanından kovar ve onunla mücadele ederse, iyiye yorulur.

Topallık: Kişinin Hak yolunda az bulunduğuna işarettir.

Tuzcu: nefsin ıslah edildiği takdirde kişiye yardımcı olduğuna işaret eder.

Daha yeni Daha eski