Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 3

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 3

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

3. Bölüm

3. Nefs-i Mülhime Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefsi mülhimenin alametleri şunlardır:

  1. İlim: Bilgi sahibi olmak.
  2. Tevazu: Alçak gönüllü olmak.
  3. Tövbe: Günahlardan pişmanlık duymak.
  4. Sabır: Allah'tan gelen her şeye sabretmek.
  5. Şükür: Allah'a her hususta hamd ve şükür etmek.
  6. Şehâvet: Cömert olmak.
  7. Kanaat: Her hususta kanaat sahibi olmak, Allah'ın lütfettiklerine rıza göstermek, elindekiyle yetinmek.
  8. Tahammül: Allah'tan gelen her şeye, hayatın yüküne sabır ve tahammül göstermek.

Abdest almak ya da Gusletmek: Günahlardan temizlenme işaretidir.

Ağaç dikmek / Tohum saçmak: Hayra koşmaya ve yararlı işlerde bulunmaya işaret eder.

Ameli bırakmak: Aynıyla yorumlanır.

Avcı: İnsafsızlığa ve acımasızlığa işaret eder. Rüyayı görenin kendisi bir avcı değilse, hayırlı bir iş, güzel bir amelde bulunacağına işarettir.

Ayıcı/Ayı oynatan: Nefsin öfke ve hırsta olan gücünü gösterir.

Bal ya da Balcı: Ledün ilmi dinleyeceğine, tatlı sözler işitip zevkleneceğine işarettir.

Beyaz renk: Nefs-i Mülhime'nin kişiye hakim olduğuna işarettir.

Bozuk inançlı kimseler: Namaz kılmada tembellik gösterildiğine ve bozuk inançlı kimselere doğru meyletmeye işarettir.

Cambaz/Sihirbaz/Hokkabaz/Palyaço: Bu rüyayı görenin ibadetlerini terk edip haram şeylere daldığına işarettir.

Çıplaklık: Kişinin kulluk hizmetini yerine getirmediğine ve amelsizliğine işarettir.

Dellak / Hamam yıkayıcısı: Yasak olan şeylere bakmaktan çekinmeyen insan olarak yorumlanır.

Dellal/Tellal: Yalancılığa işarettir.

Dilsiz: Rüyada dilsiz bir kimse görmek, Hakk'ı söylemeyip gizlemekle yorumlanır.

Dinden çıkmış bir kimse görmek: Bu rüyayı görenin nasihat dinlemediğine, dinlese de kabul etmediğine işarettir.

Dine karşı olanları kutsal ve kutlu yerlerde görmek: Kutsal yerler kalp ile yorumlandığı için bu rüyayı görenin inancını ve niyetini yenilemesi ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder.

Dost / Sevgili: Rûhun rahat olduğuna ve sefâ sürdüğüne işaret eder.

Halktan herhangi ir vasıfsız kimse ya da bilgisiz, cahil bir kimse: Onların hallerine meyletmeye işarettir.

Hamamcı: Nefsin günahtan arındırılabileceğine işarettir.

Hayır ve hasenatta bulunmak: Ruhun nefis üzerindeki egemenliğini gösterir.

Hizmetçi: İbadetlere devam edildiğini gösterir.

Kadın: Tedbirde kusur etmeye ve dünyayı ahirete tercih etmeye işarettir.

Karpuz ya da karpuzcu: İlim ve marifet tahsil etmek olarak yorumlanır.

Kasap: Acımasızlığa işarettir.

Kavga: Kişinin bedeninde ruh ve nefsin çekişme ve savaş halinde bulunduklarına, henüz birinin diğerine üstünlük sağlayamadığına işaret eder.

Kavun ya da Kavuncu: İlim tahsil etmekle yorumlanır.

Kıbleden başka tarafa dönmek: Doğru yoldan ayrılıp yanlış yöne doğru yöneldiğini işaret eder.

Kıbleye karşı dönmek: Doğru yolda yürüdüğüne işarettir.

Kör: Rüyada kör bir kimse görmek, Hakk'ı görmezlikten gelmeye işaret eder.

Köselik: Sünnetlerin terki ile yorumlanır.

Kötürümlük: Hak olan ve gerçek bulunan şeye yaklaşmakta direnme halini ifade ve işaret eder.

Maymun/Maymuncu: nefsin koğuculuk/dedikodu yapmaya ne kadar düşkün olduğunu gösterir.

Müslüman olmayan bir kimse görmek: Dünyaya ve dünyalığa çok düşkün olduğuna, din konusunda çok tembel olduğuna işarettir.

Namaz kılmak: Kişinin Allah korkusu beslediğine işarettir.

Nefsin hoşuna giden bir şeyi görüp istemek: Dünyalık istemek olarak yorumlanır. Görüp terk etmek de ahirete meyledip kendini kendini kulluk hizmetine vermeye işarettir.

Oğlan çocuğu: Salih amele, hayırlı şeylerde bulunulduğuna işaret eder.

Sağır: Rüyada sağır bir kimse görmek,Hakk'ı duyup aldırış etmemekle yorumlanır.

Sakalı ve bıyığı tıraşlanmış görmek: Şeriatte noksanlığa işarettir. Buna göre durumunu düzeltmek gerekir.

Sarhoş ve güzel sesli insanlar görmek ve onları dinlemek: Mecâzî aşktan henüz geçilmediğine işaret eder. Aynı zamanda noksanlığa da işarettir.

Siyahî İnsan: Başkasının ayıbını yüzüne vurmak ve onu utandırmak olarak yorumlanır. Siyah bir insan görmek, en kısa zamanda istediğine kavuşacağına işaret olarak da yorumlanır.

Şâki/Eşkıya: Nefsinin azgınlığına işaret eder. İbadetlerini saklı yaptığı olarak da yorumlanır.

Şaşı: Hakk'ı terk edip bâtıla yönelmeye işaret eder.

Şeytan: Rüyada şeytan görmek, rüyayı görenin şeytanın emrine uygun hareket ettiğini gösterir. Eğer şeytanı görüp ona karşı çıkar, onun yanından kovar ve onunla mücadele ederse, iyiye yorulur.

Topallık: Kişinin Hak yolunda az bulunduğuna işarettir.

Tuzcu: nefsin ıslah edildiği takdirde kişiye yardımcı olduğuna işaret eder.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال