Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 2

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 2

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

2. Bölüm

2. Nefs-i Levvâme Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefs-i Levvâme'nin alametleri şunlardır:

Çok uyku, çok yemek içmek, hırs, kahır ve pişmanlık, güzel elbise giyinme merakı, oyun ve eğlence, ucüp (kibir), cehalet.

Nefsin bu mertebesinde çoklukla rüyada görülen şeyler şunlardır:

Pişirilmiş yemekler, etler, meyveler, içilmesi helal olan şerbetler, giyecek helal ve caiz elbiseler, ev sergileri, yanacak mumlar, fırınlar, ekmekler, dükkânlar, saraylar, döşemeli olan evler, gemiler ve bunların benzeri olan şeyler, yağlar, ballar ve bunların benzeri olan meyveli ağaçlar, bir kısmı sağlam bir kısmı yıkılıp haram olmuş evler, ana-baba ile sarılıp kucaklaşmalar, nikah düşmeyen yakınlarla sarılmalar, sarı renk, kişinin karısına sarılması, üzerine bulaşan pisliği temizlemek, hububattan helal olarak yenilebilecek ne varsa onlardan herhangi birini yemek, kan almak ya da kan aldırmak, traş olmak, diş çekmek, Ehl-i Sünnet mezhebine muhalif kimseleri şüpheli ve yasaklanmış şeyleri mübârek bir makamda görmek. Bütün bunların rüyada görülmeleri, rüyayı gören kimsenin henüz Nefs-i Levvâme makamında olduğunu gösterir.

Nefsin bu mertebesinde rüyada görülen hayvanların sembolik anlamları ise şöyledir:

Aslan: Kişinin dinine bağlılığına işaret eder. Fakat herkes için böyle yorumlanması doğru olmaz. Bazılarına göre nefsin rûha üstünlüğüne işaret eder.

Bal Arısı: Kişinin güzel ahlâk sahibi olduğuna işaret eder.

Balık: Normal kazanca işaret eder.

Deve (yüklü): Rûhun sıkılacağına işarettir.

Deve (yüksüz): Meyletmeye işarettir. Yani rûhun nefis üzerinde gâlip gelmeye doğru meylettiği anlaşılır.

Koyun, Keçi ya da Sığır: Bu gibi eti yenen hayvanlar, helal kazanç ve yarar sağlanacağını işaret eder.

Kurbağa: Rûhun nefisten nefretine, ona üstünlük sağlama mücadelesi verdiğine işaret eder.

Tavuk, Güversin ya da Eti Yenen Diğer Kuşlar: Helal kazanmak ve zengin olmak için kişinin çok hırslı olduğuna işaret eder.

Evcil olmayan fakat eti yenen hayvanlardan hangisi görülürse görülsün, görenin sâlih amel sahibi olduğuna işaret eder. Ancak rüyada görülen bu hayvanların ele geçirilmiş olması gerekir. Eğer o hayvan ele geçirilemezse, sâlih amel işlemek için sıkıntı çekeceğine işarettir. Sıkıntının sebebi, kişide Nefs-i Levvame'nin Nefs-i Emmâreye yakınlığıdır.

Anne-babaya sarılmak: Onların rızasını almış olmaya işarettir. Böyle bir rüyanın tedbirli iyi bir kişi olduğuna da işaret vardır.

Bazı yerlerin mamur bazı yerlerinse yıkılmış olması: O kişide nefisle ruhun dengede bulunduğunu, birinin diğerine üstünlük sağlayamadığını gösterir.

Dayalı döşeli evler, saraylar, ekmek ve dükkanlar, pazar yerleri ve gemiler: Nefsin bir parça sakinleştiğinin işaretidir.

Diş çektirmek: Ruha ağır gelen bir şeyi gidermeye işaret eder.

Ehli Sünnet ve'l Cemaat mezhebi dışında insanları içerisi kitap dolu dolaplar yanında, mescid, medrese, tekke ve ziyaret yerlerinde ve kutlu yerlerde görmek: Rüyayı gören kişinin mezhebi dışına çıktığına işaret eder. Eğer o kişileri aynı yerlerden birinden dışarı çıkardığını görürse, nefsini terbiye ve inancını temizlemeye işaret eder.

Hanımına sarılmak: O kişide nefsin ruhun emrine girdiğine işaret eder.

Hububattan helal olan şeyler yemek: Nafile ibadetleri yerine getirmeye işaret eder.

İçilmesi mübah ve helal olan meşrubatlarlar (içecekler): Kişide nefsin ruha baş eğdiğine işaret eder.

Kan aldırdığını görmek: Nefsin ıslah olacağına işaret eder.

Kendi ya da başkası üzerindeki pisliği temizlemek: Kişinin bir haramı yani haram bir şeyi haram bir adeti bırakacağına işaret eder.

Meyveli ağaçlar, yeşil çayırlar, olgunlaşmış meyveler: Kişinin salih amelinin ve ihlasının göstergesidir.

Mübarek yerler görmek: Kişinin kalbiyle yorumlanır.

Pişmiş et ve diğer pişmiş yemekler: Nefsin rûha tâbi olduğuna işaret eder.

Sarı renk: Nefs-i Emmare'nin o kişide ağırlıklı olarak hala bulunduğuna işaret eder.

Traş olmak: Ruhun nurunun artacağına işaret eder.

Yağlar, ballar ve süt: Rûha verilen kudrete ve rûhun güçlenip esenliğe kavuşmasına ve ferahlamaya işaret eder.

Yakılmamış mum ve yanmayan fırınlar: Nefsin gafletini gösterir.

Daha yeni Daha eski