Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 4

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 4

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

4. Bölüm

3. Nefs-i Mutmainne Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefs-i Mutmainne basamağının özelliği, "Sıfat-ı Kâmile'dir. Yani bu basamağa yükseltilen zât, her yönüyle mükemmelleşen bir kimsedir.

Nefs-i Mutmainne'nin alametleri şunlardır: TevekkülAmel (iş, eylem), Cü' (açlık), fikr (tefekkür), ibadet (kulluk) ve riyazettir (Zühd ve takva maksadıyla dünya zevklerinden kaçınma ve nefsin isteklerini yenmeye çalışma).

Nefsin bu mertebesinde görülen rüyaların sembolik anlamları şöyledir:

Din kitapları: Kulluk hizmetlerinde iyi bir yere gelmiş olmanın işaretidir.

Doktor: Kişinin nefsanî hastalıklarına amel-i salih (salih amel) ile ilaç yapmak, tedavide bulunmak olarak yorumlanmaktadır.

Evliyalardan birini ya da birkaçını görmek: Kişinin korktuğundan emin ve umduğuna nail olması şeklinde yorumlanmaktadır.

Hattatlık/Hattat: İşlerin çokluğuna işaret etmektedir.

İmamhatipalimşehit ya da salih kimseler: Rüyayı gören kişinin bedeninin Allah'ın emrine göre hizmete girdiğini ifade eder.

Kadı/Hakim: Kalbine ve azalarına hükmün geçeceği şeklinde yorumlanır.

Kurân-ı Kerîm (görmek ya da okumak): Kalbi her türlü fenalıktan arındırmada ve maksada erişmede başarıya ulaşıldığını işaret eder. Ancak hangi surenin rüyada görüldüğü bilinip ona göre yorum yapılmalıdır.

MekkeMedineMescid-i AksaMescitlerMedreselerTekkelerKütüphaneDershaneSalih zatlara ait türbe ve buna benzer yerler: Rüyayı gören kimsenin kalbinin temiz olduğunu ifade eder

Müftü: Nefsin hayra yönelişi olarak yorumlanır.

Mürseller ve nebiler görmek: İslam dininin güçlenmesi ve peygamberlere bağlılığın artması olarak yorumlanır.

Mürşit: Nefsinin irşad edileceğine işarettir.

Padişahkralemir ya da devlet başkanı: Kişinin kendine hakim olduğunu ifade eder.

Sancakbayrakokmızraktüfektop ve benzeri savaş araç-gereçleri: Kişi üzerinde şeytanın vesvesesinin azaldığı, nefis ve şeytana karşı mücadelede güçlü hale geldiğini işaret eder.

Tesbih: Amaca ulaşılacağına işaret eder.

Vezirleremirlervekiller ya da devlet başkanına yakın kimseler:

Yeşil Renk: Nefs-i Mutmainne derecesinin bedene yerleştiğini, kişinin hayatına hakim duruma geldiğini işaret eder.

Daha yeni Daha eski