Abbas b. Abdülmuttalib

Abbas b. Abdülmuttalib

Abbas b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Arslan, çatık kaşlı ve ciddi kimse” demektir. Efendimiz’in (sas) amcasıdır. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile amcası Abbas (ra), baba bir kardeştir. Miladi, 568 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Abbas (ra), Efendimiz’den (sas) iki yaş büyüktür. Kendisine; “Sen mi büyüksün, yoksa Resulullah mı?” diye soranlara şöyle cevap verirdi: “O benden büyüktür, ancak ben ondan önce doğdum.” (78)
İslam’ın ilk zamanları imanını gizlemiştir. Mekke’de kalarak Efendimiz’e (sas) haberler göndermiştir.

Bir gün Amcası Hazreti Abbas (ra) hakkında şöyle buyurmuştur: “…Ey İnsanlar! Kim amcama (Abbas’a) eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Çünkü kişinin amcası, babası gibidir.”(79)
Hazreti Abbas (ra), Miladi, 653/Hicri, 32. yılında vefat etmiştir.

78. Diyarbekrî, Tarihü’l-Hamis, c. I, s. 165
79. Tirmizi, 3758
Daha yeni Daha eski