Hazreti Süveybe

Hazreti Süveybe

Süveybe. İsminin anlamı; “Küçük elbise, küçük sevab, iyilik” demektir. Efendimiz’in (sas) süt annesidir.

Süveybe validemiz (ra), Ebû Leheb’in cariyesi idi. Ebû Leheb, Hazreti Süveybe validemiz (ra), Efendimiz’in (sas) dünyaya geldiği müjdesini kendisine haber verdiği için onu azad etmiştir. Hazreti Abbas, Ebû Leheb’i rüyasında görmüş ve ona nasıl olduğunu sormuştu. Ebû Leheb: “Halim çok kötüdür. Sadece pazartesi günlerinde parmaklarımdan gelen serinlik ile biraz rahatlarım” der. Hazreti Abbas (ra): “Neden böyle” der. Ebû Leheb şöyle cevab verir: “Süveybe’nin, Muhammed’in (sas) doğum müjdesini verince onu azad etmemden dolayıdır.”(89)

Ey merhametlilerin en merhmetlisi olan Allah’ım; bizler Muhammed Mustafa’yı (sas) canımızdan çok seviyoruz. Can ne ki! Anamızdan, babamızdan, eşimizden, evladımızdan ve neyimiz varsa ondan da daha çok seviyoruz. O’nun (sas) adını duyunca bile yüreğimiz titriyor. Allah’ım! Sen ki, Efendimiz’e (sas) düşmanlık edene bile böyle merhamette bulundun. Ne olur, O’na (sas) iman eden biz kullarına da merhamet eyle!..

89. ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. I, s. 323
Daha yeni Daha eski