Hamza b. Abdülmuttalib

Hamza b. Abdülmuttalib

Hamza b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Aslan, heybetli ve azametli olan” demektir. Araplarda bir atasözü vardır: “Her kişiye isminden nasibi vardır” derler. Bu atasözünün tam karşılığını Hazreti Hamza’da görmekteyiz.

Hazreti Hamza (ra), Miladi 567 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
Efendimiz’in (sas) amcasıdır. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile amcası Hamza (ra), baba bir kardeştir. Ayrıca Efendimiz (sas) ile süt kardeştir. Hazreti Hamza (ra) Efendimiz’den (sas) dört yaş büyüktür.

Efendimiz (sas), Hazreti Hamza’ya (ra) Esedullah (Allah’ın Aslanı) ve Esedi Resulullah (Resulullah’ın Aslanı) diye hitab ederdi.

İman etmesiyle birlikte bir dağ gibi Efendimiz’in (sas) arkasındaydı. Bedir harbindeki yiğitliği Ashab-ı Kiram içinde yıllarca anılmış ve halen Ümmet içinde de anılmaktadır.
O Şehitlerin Efendisidir. Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle demiştir: “Allah’ın insanları topladığı günde halkın en faziletlisi peygamberlerdir. Onlardan sonra şehitler gelir. Şehitlerin en faziletlisi ise Hamza’dır.”(77)

Uhud harbinde Hazreti Vahşi’nin (ra) mızrağı neticesinde şehit olmuştur. Onun bu şehadeti ile İslam ordusu toparlanamamış; galib durumdan mağlub duruma geçilmiştir. Bu mağlubiyet neticesinde şehitler verilmiştir. Her mü’minin gönlünde bir Uhud geçince içlerinden Hazreti Hamza (ra) için bir hasret yükselir.

Hazreti Hamza (ra), Miladi 626/ Hicri, 7. yılda, Uhud savaşında şehit olmuştur.

77. Hâkim, Müstedrek, 4876
Daha yeni Daha eski