Zül Celali Vel İkram İsminin Fazilet ve Sırları

Zül Celali Vel İkram İsminin Fazilet ve Sırları

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm isminin zikri (1098); zikir saati Gü­neş, günü Pazar. Eliflerin hesabıyla (1100) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

Pazar günü güneş saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece yoktur. Perşembe günü müşteri saati de aynıdır ve gece de saat 06.00 yani tam gece yarısıdır.

1. “Yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkram” şeklinde, kılıp bitirdiğimiz her namazdan sonra sürekli zikrettiğimiz bu mübarek ve yüce isimle, usulüne uygun olarak meşgul olan kimse, büyük bir devlete (varlığa) sahip olur. Şan, şöhret sahibi olur. Devam ettikçe derecesi artar, itibarı yükselir. Maddeten ve manen yüceliklerin doruğuna yükselir.

2. “Mâlik’e-l-Mülki Zü’l-Celali Ve’l-İkram” isimlerinin Vefki yapılıp üzerine adedi kadar okuduktan sonra suya koyulup silindikten sonra dargın veya birbirlerini sevmeyen kimselere içirilirse aralarındaki soğukluk gider, sevgi ve bağlılık hasıl olur.

Daha birçok özelliği olan bu mübarek ismi de diğer Esma-i ilahileri de kötü şeylere alet etmemek gerekir. Çünkü bu tür şeyler, insanları istemediği şeylere zorlamak ve kadere müdahale etmek olur ki, bu da haramdır. Diğer özelliklerini ilgili Havas kitaplarına havale ediyor ve sadece iyilik, güzellik ve manevi makamlara ulaşmak, yükselmek için okunmasını diliyoruz..
Daha yeni Daha eski