Malikül Mülk İsminin Fazilet ve Sırları

Malikül Mülk İsminin Fazilet ve Sırları

MÂLİKE’L-MÜLK isminin zikri (212) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

1. EL-MÂLİK’EL-MÜLK isminin zikrine, belirtilen mik­tarda devam kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur.

2. Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam et­meleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptık­ları takdirde başarılı olabilirler.

3. “Melik” aynı zamanda sultan, padişah, hükümdar vs. gibi anlamlara geldiği için, bu ismi zikre devam edenler, kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç his­sedip nüfuz temin ederler ve saygınlık kazanırlar.

4. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin içi dışı sağlık ve güzelliğe kavuşur.

5. Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip (14641) defa “Yâ Melik” ismiyle zikredip arkasından, sami­mi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Al­lah, istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.

6. Özellikle, dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve buna­lımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimse­ler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam kerahet vakti girdiğinde (100) kere”Melik-i Muktedirsin Allah’ım! Bana yardım et..” diye dua edip isteğini Allah’a bildirse, sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.
Daha yeni Daha eski