El-Muksit İsminin Fazilet ve Sırları

El-Muksit İsminin Fazilet ve Sırları

EL-MUKSİT isminin zikri (209) adettir. Zikrin saati Müşteri; zikir günü ise Perşembe’dir. Perşembe günü sa­bah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası…

1. EL-MUKSİT ismini her gün (208) defa zikreden kim­se, ibadetlerde vesveseden kurtulur. Huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

2. Bu ismi vird edinip de zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunursa borçtan kurtulmasını sağlar.

3. Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerini bulur.

4. Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara Vefki yazılıp etrafına da (66) kere “Yâ Muksit Yâ Allah” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa ço­cuk, haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranış­larını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.
Daha yeni Daha eski