El-Cami İsminin Fazilet ve Sırları

El-Cami İsminin Fazilet ve Sırları

EL-CÂMİ isminin zikri (114) adettir. Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir. Perşembe sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrası bu esma zikredilebilir. Gece oku­malarında ise tam gece yarısı okunur.

Dikkat etmişsinizdir ki, bu ismin Ebcedi değeri Kur’an-ı Kerim surelerinin adedi kadardır yani 114. Ayrıca CEBRAİL, AZRAİL, MİKAÎL, İSRAFİL adlı dört büyük meleğin isimle­rinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

1. EL-CÂMİ isminin zikrine gününde ve saatinde de­vam eden kimse, kimi isterse derhal emrine ve hizmetine alabilir.

2. Bu ismin zikri gönülleri etki altına alıp teshir etmek için çok güçlü bir vesiledir. Yavuz Sultan Selim Han’ı İb­rahim Paşa’nın, bu ismin zikrine (10) yıl boyunca devam ettiği için padişahı etkilediği ve ona istediğini yaptırdığı söylenmektedir.

3. EL-CÂMİ’ ismini, virt edinip sürekli zikir haline geti­ren kimse, istekİerine kavuşur.

4. EL-CÂMİ’ ismini, her gün (118) defa zikreden kişiye, sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, istediğine kavuşur.

5. Bir şeyini kaybeden kimse “Yâ Câmiannâsi liyevmin lâ raybe fiîhi icma’alâ dâlleti” diye dua etse, kaybettiği şeyi bulur.
Daha yeni Daha eski