Zilzal Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Zilzal Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).

Konusu

Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

ZİLZAL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Zilzal Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU
1.İza zülziletil erdu zilzaleha
2.Ve ahracetilerdu eskaleha
3.Ve kalel insanü ma leha
4.Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5.Bienne rabbeke evha leha
6.Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7.Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8.Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
ZİLZAL SURESİ ANLAMI
1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,
4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Daha yeni Daha eski