A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş 
sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492).

Konusu

Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

Fazileti

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).

A'LA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

A'LA SURESİ OKUNUŞU
1.Sebbihısme rabbikel'a'la.
2.Elleziy haleka fesevva.
3.Velleziy kaddere feheda.
4.Velleziy ahrecelmer'a.
5.Fece'alehu ğusaen ahva.
6.Senukriüke fela tensa.
7.İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
8.Ve nüyessirüke lilyüsra.
9.Fezekkir in nefe'atizzikra.
10.Seyezzekkerü men yahşa.
11.Ve yetecennebühel'eşka.
12.Elleziy yaslennarelkübra.
13.Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
14.Kad efleha men tezekka.
15.Ve zekeresme rabbihi fesalla.
16.Bel tü'sirunelhayateddünya.
17.Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
18.İnne haza lefissuhufel'ula.
19.Suhufi ibrahiyme ve musa.
A'LA SURESİ ANLAMI
1.Yüce Rabbinin adını tespih et.
2.O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.
3.O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.
4, 5.O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.
6.Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
7.Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
8.Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.
9.O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.
10.Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.
11, 12.En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.
13.Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.
14, 15.Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
16.Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17.Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.
18, 19.Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardır.
Daha yeni Daha eski