Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kendisine Lutfedilen Nimetlerin Asıl Sahibini Bilmemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kensisine Lutfedilen Nimetlerin Asıl Sahibini Bilmemek

Kusur:
Nefsin bir başka kusuru, şükür makamında olduğu halde kendisinin sabır makamında olduğunu zannetmesidir.

Tedavisi: Bütün hallerde Allah Teala'nın nimetlerini görmesidir. Ebu Osman (r.a.) şöyle demiştir: Bütün mahlukat Hak Teala katında şükür makamındadır. Ancak onlar kendilerini sabır makamında zannediyorlar.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski