Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsi Şımarmaya Sebep Olucak Şeylere Sevketmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsi Şımarmaya Sebep Olucak Şeylere Sevketmek

Kusur:
Nefsin şımarmaya sebep olucak şeylere sevk ve teşvik etmekte nefsin kusurlarındandır.

Tedavisi: Muhakkak Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

Allah şımararak sevince kapılanları, böbürlenenleri sevmez. Kasas 28\76

Devamlı tefekkür edip mahzun olmak Hz. Peygamberin (s.a.v.) vasıflarındandır. Zira Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurmaktadır: 

Muhakkak Allah kalbi mahzun/hüzünlü olanları sever.

Malik b. Dinar ise şöyle der:

İçerisinde oturulmayan evin harap olduğu gibi içinen hüzün bulunmayan kalp de harap olur.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski