Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kendini Arkadaşlarından Daha Faziletli Görmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kendini Arkadaşlarından Daha Faziletli Görmek

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru kendini arkadaşlarından daha faziletli, üstün görmektir.

Tedavisi: Kendi nefsini tanımak, fazileti kendi nefsinden bilmemektir. Arkadaşlarına karşı hüsnüzan beslemektir. Zira bu kendi nefsini küçük arkadaşlarını daha faziletli görmeye sevketmesi içindir. Dolayısıyla kendi nefsini noksan, kendisinin dışındakileri ise daha faziletli görmedikçe gerçekleşmez. Dedemin şöyle dediğini işittim: Ebu Abdullah Siczi şöyle demiştir: Kendini faziletli görmedikçe fazilet senindir. Kendini faziletli gördüğünde senin için bir fazilet yoktur.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski