Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Şüpheli İşlerden Sakınmamak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Şüpheli İşlerden Sakınmamak

Kusur:
Nefsin diğer bir kusuru içerisinde şüphe bulunan ruhsatlarla amel etmektir.

Tedavisi: Öncelikle şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Zira şüpheli şeyler haram işlemeye götürür. Sen Hz. Peygamberin (s.a.v.) şu hadis-i şerifini biliyor musun? Zira O şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz helal bellidir, haramda bellidir, aşikardır. Ancak aralarında bir takım şüphelişeyler vardır ki onları insanlardan bir çoğu bilmez. Her kim bu şüpheli şeylerden korunursa dinini ve ırzını kurtarmış,selamette olmuş olur. Her  kim de bu şüpheli şeyleri yaparsa korunan bir yerin etrafında hayvan otlatan çobanın hayvanlarını oraya kaçırmasının yakın olduğu gibi harama düşer. Haberiniz olsun ki her hükümdarın bir korusu vardır. Dikkat edin! Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. 

Buhari, İman, 40, Büyü, 2; Müslim, Müsakat, 20: Ebu Davud, Büyü, 3; Tirmizi, Büyü, 1; İbn Mace, Fiten 14.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski