Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tevekkül Ehli Gibi Görünerek Esasen Tembel Davranmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tevekkül Ehli Gibi Görünerek Esasen Tembel Davranmak

Kusur:
Nefsin diğer bir kusuru rızkın için çalışmayı terk etmek insanlara tevekkül ehli olduğunu ishar ederek oturmak gayret göstermemektir. Zira daha sonra gözünü dost ve arkadaşlarına çevirir şayet onlar kendisine bir şeyler getirmezlerse morali bozulur ve gücenir.

Tedavisi: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde kişinin yediği en temiz yiyeceği kendi kazancından yediğidir. Ebu Davud, büyü, 79; ibn Mace; Ticarat 1; Nesai, Büyü 1

Buyurduğu gibi zahiren görünürde rızık hususunda çalışıp gayret göstermektir. Aynı zamanda kalben Yüce Allah'a tevekkül etmektir. Çünkü zahirde insanlarla beraber çalışan kalben iç aleminde de Allah'a tevekkül eden kimselerden olmak gerekir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski