Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Gaflet İçinde Olmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Gaflet İçinde Olmak

Kusur:
Nefsin diğer bir kusur gaflet içerisinde olmaktır.

Tedavisi: Kulun Rabbinin kendisinden gafil olmadığını bilmesidir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil (habersiz) değildir. Hud 11/123

Şunu da bilmelidir ki şüphesiz insan (kötü) fikir ve gayretlerini amaçlarını hesaba çekmelidir. Her kim bunu gerçekleştirirse vakitlerini gözetlemiş kontrol altına almış ve bütün hallerini dikkate alarak muhafaza etmiş olur. Böylece gaflet kusuru kendisinden kaybolup gider.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski