Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'a Taat ve İbadetine Gönülden İcabet Etmemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'a Taat ve İbadetine Gönülden İcabet Etmemek

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru Allahu Teala'ya itaat ve ibadet etmeye gönülden icabet etmemesidir.

Tedavisi: Açlık, susuzluk, seyahati (gereksiz yolculukları) kesmek. Nefsi hoşlanmadığı amellere sevk etmektir. Nakledildiğine göre adamın biri: Beyazıd-i Bistamiye gelerek: Allah yolunda karşılaştığın en zor şey nedir diye sordu. O da adama şu cevabı verdi: Bunu tarif etmek mümkün değil.

Peki Allah yolunda karşılaştığın ve nefsine en zor gelen şey nedir? 

Evet bunu söyleye bilirim. Nefsimi Allahu Teala'nın itaat ve ibadetinden birine davet ettim. Ancak gönülden davetime icabet etmedi. Bende onu tam 1 sene isteklerinden ve arzularından men ettim.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski