Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dini İlimler Yerine Boş Davalara Sarılmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dini İlimler Yerine Boş Davalara Sarılmak

Kusur:
Üzerine farz olan zahir islami ilimleri öğrenmekten kaçarak boş hal ve iddialara sarılması dini ilimleri terk etmesi nefsin bir başka kusurudur.

Tedavisi: İlim öğrenmesi, İslami ilimleri öğrenmeye devam etmesidir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz (Onların talimatına göre çözün) Nisa 4/59

Başka bir ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin ve Onlara karşı gelmekten sakının. Maide 5/92

Resulullah (s.a.v.) ise şöyle buyurmuştur: İlim öğrenmek her müslümana farzdır. İbn Mace, Mukaddime 17; Taberani el-mü'cemü'l-evsad (nr. 4108)

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski