Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Rahmetini Temenni Etmekle Beraber Günah İşlemekte Israr Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Rahmetini Temenni Etmekle Beraber Günah İşlemekte Israr Etmek

Kusur:
Nefsin diğer bir kusuru Mevla'dan rahmet ve mağfireti temenni etmekle beraber günah işlemeye ısrar ve devam etmektir.

Tedavisi: Kuşkusuz Allahu Teala'nın mağfireti, affı günah işlemekte ısrar etmeyenler için vacip kıldığını bilmesidir. 

Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlar bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez. O günahları sürdürmezler. Al-i İmran 3/135

Ebu Da'da (r.a.) şöyle demiştir: Günah işlemekte ısrar etmek Allahu Teala'nın taktirini basite almaktır.

Yine bilmelidir ki muhakkak Allahu Teala rahmetini ihsan sahibi iyi kimseler için mağfiretini tövbe edenler için vacip kılmıştır.

Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra O'na tövbe edin. Hud 11/52

Başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki ben tövbe eden güzel ve makbul işler yapan sonra da doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Ta ha 20/82

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski