Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Hırs

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Hırs

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru hırs ve tamahkarlıktır.

Tedavisi: Şunu bilmelidir ki kişi hırsı sebebiyle dünya malına ne kadar tamah ederse etsin Allahu Teala'nın kendisine taktir ettiği rızıktan fazlasını elde edemez. Nitekim İbn Mesud'tan (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Allahu Teala (görevli) meleğe rızkını ecelini amelini sahid mi yoksa şaki mi olduğunu yaz diye emreder. Buhari, Kader 1; Müslim Kader 1; Taberani el-mu-cemü'l-kebir 9/233 (nr. 9146)

Cenab-ı Mevla şöyle buyurmuştur: Benim katımda verdiğim söz değiştirilmez. Ben kullara asla zulmedici değilim. Kaf 50/29

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski