Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Salihler Gibi Olmadığı Halde Onlar Gibi Görünmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Salihler Gibi Olmadığı Halde Onlar Gibi Görünmek

Kusur: Nefsin başka bir kusuru fesat ehlinin bozguncuların amellerini yaptığı halde salihlerin giyindikleri gibi giyinmek onlar gibi görünmektir.

Tedavisi: Batınını ıslah etmeden güzelleştirmeden dış görünüşünü süslemeyi terk etmektir. Zira bir kimse bir topluluğun giydiklerini giydiğinde onların ahlak ve fiillerinin hepsine veya bir kısmına uygun hareket etmek hususunda gayret göstermelidir. Nitekim bir haberde şöyle rivayet olunur: Kalbi günahkar ahlaksız olduğu halde insanlara Allah'tan korkuyormuş gibi görünmesi kişiye günah olarak yeter. 

Ebu Osman (r.a.) ise şöyle der: Günah işlemekle beraber dış görünüşü süslemek günah işlemekte ısrar etmeye götürür. 

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski